Dokument & lagar (718 träffar)

Motion 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel om en leveranstid på högst


Utskottsberedning: 2014/15:SoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP med anledning av skr. 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till utredningen Ett nytt regelverk


Utskottsberedning: 2014/15:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:3012 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3012 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP med anledning av skrivelse 2014/15:28 Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2014/15:SoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3012 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3012 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3009 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Motivering Sverigedemokraterna är i grunden positiva


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2014/15:15. Motivering Den 1 januari 2010 infördes en skyldighet för landstingen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2874 av Fredrik Schulte M Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga nationella regler för vårdval. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:FiU26 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid SD Barnmorskans arbetsomfattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överföra abort till en frivillig specialistkompetens inom barnmorskeyrket. Motivering År 1974 fick Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren C En hållbar värld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fullfölja stödet till Ukraina och av det östliga partnerskapet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20 2014/15:SoU12 2014/15:UU10 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2015/16:UU15 2015/16:UU8 2015/16:UU9 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2992 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2992 av Annika Eclund KD Fortsatt stärkt stöd till anhörigvårdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda under vilka förutsättningar en anhörig eller annan närstående själv bör kunna ansöka om och beviljas


Utskottsberedning: 2014/15:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2992 av Annika Eclund (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2992 av Annika Eclund (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2991 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2991 av Annika Eclund KD LSS en lag att vårda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna LSS som en rättighetslag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bristande tillgänglighet


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:AU5 2014/15:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2990 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2990 av Emma Henriksson KD Medicinsk etik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grundlagsfästa den mest grundläggande av de mänskliga rättigheterna, rätten till liv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2990 av Emma Henriksson (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2990 av Emma Henriksson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2968 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2968 av Per Ramhorn m.fl. SD Åtgärder för begränsning av smittspridning av ebola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerhetsrutiner vid hemresa för svensk personal i eboladrabbade länder. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SoU5 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2968 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2968 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:KrU6 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 172 kB)

Motion 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. SD Könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förekomsten av könsstympning i Sverige och analysera det arbete som görs på området i dag. Motivering Kvinnlig könsstympning


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. SD Psykiatri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att införa nationella riktlinjer för den psykiatriska vården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:SoU1 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2919 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2919 av Hanna Wigh SD Epilepsi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om epilepsivården och de samhällsutmaningar personer med epilepsi möter i samhället som ska lämna förslag på förbättringar.


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2919 av Hanna Wigh (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2919 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2917 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2917 av Hanna Wigh SD Avskaffa tvåårsomprövningen av assistansersättning enligt LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tvåårsomprövningen av assistansersättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade


Utskottsberedning: 2014/15:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2917 av Hanna Wigh (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2917 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2906 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2906 av Kent Ekeroth m.fl. SD Åtgärder inom rättspsyk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grova brottslingar inom rättspsykiatrisk vård endast ska få tillgång till internet eller andra likvärdiga kommunikationsmedel


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2906 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2906 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2887 av Finn Bengtsson m.fl. (M, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2887 av Finn Bengtsson m.fl. M, FP Krav på kompetens för att primärt få rätt att hantera psykiatriska problem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på att legitimerade personer möter vårdsökande till psykiatrin


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2887 av Finn Bengtsson m.fl. (M, FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2887 av Finn Bengtsson m.fl. (M, FP) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson M En oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (M) (pdf, 70 kB)