Dokument & lagar (2 768 träffar)

Motion 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ändras i enlighet med vad som anges


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10

Motion 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en straffskärpning av minimistraffet till


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10

Motion 2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimistraffet för grovt brott mot lagen om brandfarliga


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10

Motion 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3584 av Hans Wallmark m.fl. (M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3584 av Hans Wallmark m.fl. (M, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Inspektionen för strategiska


Utskottsberedning: 2016/17:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3584 av Hans Wallmark m.fl. (M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3584 av Hans Wallmark m.fl. (M, L, KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3583 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3583 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre


Utskottsberedning: 2016/17:FöU9

Motion 2016/17:3583 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3583 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3576 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3576 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriska varningstexter för kosmetiska solarier och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:FöU9

Motion 2016/17:3576 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3576 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3575 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3575 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Siun ska utökas


Utskottsberedning: 2016/17:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3575 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3575 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3570 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3570 av Stig Henriksson m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på åtgärder


Utskottsberedning: 2016/17:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3570 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3570 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:42 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av Myndigheten för samhällsskydd och


Utskottsberedning: 2016/17:FöU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den


Utskottsberedning: 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU7 2016/17:UU10 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 6 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 152 kB)

Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) En hållbar energipolitik 1 Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Ett förnybart energisystem 4 Forskning 5 Energieffektivisering 6 Vindkraft 6.1 Stimulera havsbaserad vindkraft 6.2 Gynnsamma


Utskottsberedning: CU 2016/17:FöU13 2016/17:MJU22 2016/17:NU14 2016/17:NU16 2016/17:NU19 2016/17:NU20 2016/17:NU3 2016/17:NU4
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 11 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 83 kB) Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 149 kB)

Motion 2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) Jordbruket – modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en svensk försörjningstrygghet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:FöU7 2016/17:MJU12 2016/17:MJU2 2016/17:MJU23 2016/17:NU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) Den framtida hållbara livsmedelskedjan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en livsmedelsstrategi som skapar bättre förutsättningar för lönsamma och konkurrenskraftiga företag som


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:FöU7 2016/17:MJU15 2016/17:MJU2 2016/17:MJU23 2016/17:MJU23,2016/17:MJU12 2016/17:NU13
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 9 avslag, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) Grov organiserad brottslighet och illegal vapenhantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om operativt mandat för Europol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:CU8 2016/17:FöU10 2016/17:JuU16 2016/17:JuU18 2016/17:JuU19 2016/17:SkU1 2016/17:UU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 105 kB)

Motion 2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) Straffskärpningar Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1. Riktiga livstidsstraff 2. Kraftiga straffskärpningar för bl.a. våldsbrott 2.1 Generella straffskärpningar 2.2 Straffskärpning för misshandel


Utskottsberedning: 2016/17:FöU9 2016/17:JuU14 2016/17:JuU16 2016/17:JuU16,2016/17:JuU21 2016/17:JuU18 2016/17:JuU19 2016/17:JuU5 2016/17:SfU15 2016/17:SoU7 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 89 kB) Motion 2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 199 kB)

Motion 2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. (L) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 93 kB)

Motion 2016/17:3412 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3412 av Daniel Bäckström m.fl. (C) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige bygger


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3412 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3412 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 98 kB)

Motion 2016/17:3259 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3259 av Anders Hansson (M) Certifiera brandmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett krav på genomgången SMO-utbildning för att kunna bli heltidsbrandman, och detta tillkännager riksdagen för


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3259 av Anders Hansson (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3259 av Anders Hansson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:3256 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3256 av Anders Hansson (M) Rakel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av möjligheten att ålägga samtliga statliga, regionala samt kommunala myndigheter och organisationer som arbetar inom krisberedskap att införa


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3256 av Anders Hansson (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3256 av Anders Hansson (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:3251 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3251 av Anders Hansson (M) Skyddsrumsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skyddsrumsavgift i syfte att säkerställa inspektioner av och kvalitet hos våra skyddsrum och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3251 av Anders Hansson (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3251 av Anders Hansson (M) (pdf, 56 kB)