Dokument & lagar (6 060 träffar)

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) Ett smalare och ändamålsenligt public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att public service ska finansieras inom ramen för statsbudgeten och inte genom skatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Bild- och formkonstnärers villkor Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur enprocentsregeln kan spela en större roll i framtida byggnationer och investeringar samt vilka


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD) Utbudet i Sveriges Radios P3 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en tredjedel av P3:s utbud bör vara riktat till äldre och att det bör göras till en del av ett villkor för finansieringen av Förvaltningsstiftelsen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD) Ett starkare skydd av fornlämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett starkare skydd av fornlämningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska arkeologer kastar idag amulettringar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja ett brett kulturliv där nya digitala kulturella uttryck och mångkultur frodas sida vid sida med traditionella


Utskottsberedning: KrU SkU

Motion 2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3813 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3813 av Bengt Eliasson m.fl. (L) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Kulturen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU1

Motion 2017/18:3813 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3813 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 98 kB)

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) Språkskyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om en svensk motsvarighet till den franska språkskyddslagen (den s.k. Toubonlagen) skulle kunna antas i Sverige


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3781 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3781 av Mikael Jansson (SD) Inköp av Spiggen till Statens försvarshistoriska museer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör köpa in Spiggen för att finna en bra museal placering och tillkännager detta för regeringen. Motivering HMS


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3781 av Mikael Jansson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3781 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) Stärkt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett återinförande och en breddning av avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU SkU UbU

Motion 2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Det civila samhällets betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en politik som stärker det civila samhället och därmed de mellanmänskliga relationerna, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: KrU SfU 2017/18:FiU1 2017/18:KrU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 114 kB)

Motion 2017/18:3701 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3701 av Per Lodenius m.fl. (C) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1. Motivering Centerpartiet strävar


Utskottsberedning: 2017/18:KrU1

Motion 2017/18:3701 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3701 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 122 kB)

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:KrU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 1 avslag, 12 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformera finansieringen av public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda vilka åtgärder som lämpligast bör vidtas för att kunna reformera finansieringen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Kultur för alla Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda digitaliseringens möjligheter och begränsningar vad gäller tillgången till kultur samt vilka övriga åtgärder som


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 103 kB)

Motion 2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: SkU UbU 2017/18:KrU1

Motion 2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 92 kB) Motion 2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 169 kB)

Motion 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M) Spelmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över undantag för lotteriförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det förbjudet att sälja spel


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) Motorsport och motorhobby Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna motorsporten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet


Utskottsberedning: KrU TU

Motion 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD) Kommunismmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska upprätta ett museum med en permanent utställning om kommunismens brott mot mänskligheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3511 av Johanna Jönsson (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3511 av Johanna Jönsson (C) Public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en förändring av det svenska public service-systemet ska göras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3511 av Johanna Jönsson (C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3511 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3485 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3485 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) Vinter-OS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige 2026 och tillkännager detta för regeringen. Motivering År


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3485 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3485 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 66 kB)