Dokument & lagar (7 774 träffar)

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur regleringen av tilldelning, innehav, överlåtelse och återkallelse


Utskottsberedning: 2016/17:KU28

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av redog. 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av vissa frågor som rör Riksdagens ombudsmän och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en parlamentariskt sammansatt


Utskottsberedning: 2016/17:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ingen ny myndighet bör inrättas


Utskottsberedning: 2016/17:KU6

Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3515 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3515 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör inrättas en institution för mänskliga


Utskottsberedning: 2016/17:KU6

Motion 2016/17:3515 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3515 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) Politik för friskolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det måste finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en ny friskola avser att ge, exempelvis en viss pedagogisk profil eller


Utskottsberedning: 2016/17:KU15 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:KU17 2016/17:NU1 2016/17:TU1 2016/17:TU10 2016/17:TU11 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 24 avslag, 4 bifall, 13 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 160 kB)

Motion 2016/17:2648 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:2648 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) Avskaffa hinder mot fiberutbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av hinder mot fiberutbyggnad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:KU17

Motion 2016/17:2648 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2648 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) Infrastruktur för ett hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna vad gäller infrastrukturinvesteringar


Utskottsberedning: 2016/17:FiU17 2016/17:KU17 2016/17:TU10 2016/17:TU11 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 13 avslag, 6 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 138 kB)

Motion 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skyddade personuppgifter och personlig integritet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör lägga fram förslag på åtgärder för att förstärka skyddet för hotade


Utskottsberedning: 2016/17:KU15 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen . Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:KU17 2016/17:NU13 2016/17:NU16 2016/17:NU2 2016/17:TU1 2016/17:TU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 7 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 118 kB)

Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners och individers möjligheter för entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning. En tillväxtinriktad regionalpolitik


Utskottsberedning: 2016/17:CU15 2016/17:KU17 2016/17:MJU9 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:NU16 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 3 avslag, 10 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) Levande landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av de finansieringsmöjligheter som i dag finns beträffande privatpersoners, företags och andra aktörers möjligheter att investera


Utskottsberedning: KU UbU 2016/17:CU14 2016/17:KU1 2016/17:MJU23 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:NU2 2016/17:SkU23 2016/17:SkU25 2016/17:TU6 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 8 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 108 kB)

Motion 2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L) Liberal demokrati- och integritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett modernt ämbetsansvar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KU 2016/17:KU15 2016/17:KU22 2016/17:KU24 2016/17:KU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 2 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L) (pdf, 88 kB)

Motion 2016/17:3429 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3429 av Tina Acketoft m.fl. (L) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabellen i motionen. Motivering I utgiftsområde 1 ingår bland annat utgift er för statschefen,


Utskottsberedning: 2016/17:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3429 av Tina Acketoft m.fl. (L) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3429 av Tina Acketoft m.fl. (L) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:3411 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3411 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Den svenska demokratin är i grunden


Utskottsberedning: 2016/17:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3411 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3411 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) (pdf, 100 kB)

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) Betydelsen av svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att uppgradera betydelsen av svenskt medborgarskap när det gäller rösträtt och valbarhet och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KU22,2016/17:KU22 2016/17:SfU14

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3318 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3318 av Jabar Amin (MP) Sänk rösträttsåldern till 16 år – ge de unga större inflytande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av en sänkning av rösträttsåldern till 16 år, om än på försök, och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KU22

Motion 2016/17:3318 av Jabar Amin (MP) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3318 av Jabar Amin (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade öppettider för röstning på svenska ambassader och konsulat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:KU22

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 79 kB)