Dokument & lagar (169 857 träffar)

Betänkande 2017/18:UU11


Betänkande 2017/18:SkU7


Justering: 2017-12-14

Betänkande 2017/18:SfU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 19
Justering: 2017-12-05 Debatt: 2017-12-14 Beslut: 2017-12-14

Betänkande 2017/18:SfU1 (pdf, 2602 kB)

Betänkande 2017/18:UbU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-14 Beslut: 2017-12-14

Betänkande 2017/18:UbU1 (pdf, 1699 kB)

Betänkande 2017/18:UFöU2

Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med två tillkännagivanden till regeringen om att regeringen dels vid tre tillfällen under 2018 ska återrapportera till riksdagens utrikesutskott om insatsen, dels ska fortsätta att utveckla målformuleringarna i syfte att göra målen uppföljningsbara. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:UFöU2 (pdf, 335 kB)

Betänkande 2017/18:UFöU1

Bifall till proposition 2017/18:32. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:UFöU1 (pdf, 336 kB)

Betänkande 2017/18:SoU1

Bifall till propositionen. Därmed avstyrker utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Utskottet föreslår även ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för enskilda för att yrkesmässigt bedriva verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde 2017. Utskottets förslag grundar sig på två motionsyrkanden. Utskottet avstyrker övriga motionsförslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-05 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:SoU1 (pdf, 2660 kB)

Betänkande 2017/18:JuU19

Bifall till utskottets initiativ.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-14 Beslut: 2017-12-14

Betänkande 2017/18:JuU19 (pdf, 293 kB)

Betänkande 2017/18:FiU34


Betänkande 2017/18:FiU30


Betänkande 2017/18:FiU29

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:FiU29 (pdf, 382 kB)

Betänkande 2017/18:FiU5

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:FiU5 (pdf, 350 kB)

Betänkande 2017/18:FiU4

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:FiU4 (pdf, 551 kB)

Betänkande 2017/18:FiU2

Förslagspunkter: 3
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:FiU2 (pdf, 2751 kB)

Betänkande 2017/18:AU2

Bifall till proposition 2017/18:1 utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:AU2 (pdf, 792 kB)

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) med anledning av proposition 2017/18:55 Utökad insyn i finansiering av partier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera väsentliga delar av propositionens förslag och tillkännager detta

2017-12-07

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) med anledning av proposition 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regional hänsyn bör tas i beslutsprocessen om den

2017-12-07

Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) med anledning av prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården 1        Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den högspecialiserade vården bör regleras på både en nationell

2017-12-07

Motion 2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 79 kB)