Dokument & lagar (173 956 träffar)

Betänkande 2017/18:UU9

Bifall till proposition 2017/18:23 punkterna 1 och 2. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:UU9 (pdf, 2312 kB)

Betänkande 2017/18:SoU38


Beredning: 2018-04-10 Justering: 2018-04-19

Betänkande 2017/18:SoU18

Bifall till propositionen. Riksdagen antar regeringens lagförslag samt gör en smärre redaktionell ändring. Utskottet föreslår vidare två tillkännagivanden till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen ge den myndighet som regeringen utser i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten också när det gäller den akuta vården i alla regioner. Regeringen bör även regelbundet följa upp den nya beslutsprocessen för den nationella högspecialiserade vården. Därmed bifaller riksdagen tre motionsyrkanden varav ett delvis. Avslag på övriga motionsyrkanden

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-03-08 Beslut: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:SoU18 (pdf, 754 kB)

Betänkande 2017/18:MJU10

Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3348 yrkande 7, 2017/18:3717 yrkandena 13 och 14 och 2017/18:3855 yrkande 75 ett tillkännagivande om behovet av att utvärdera viltförvaltnings-delegationernas arbete i syfte att säkerställa det regionala inflytandet. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-03-07 Beslut: 2018-03-07

Betänkande 2017/18:MJU10 (pdf, 469 kB)

Betänkande 2017/18:NU9

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 8
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:NU9 (pdf, 730 kB)

Betänkande 2017/18:CU39


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:CU38


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:CU37


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:CU36


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:CU35


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:CU34


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:CU33


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-06-05 Debatt: 2018-06-12 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:CU32


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-05 Debatt: 2018-06-11 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:CU31


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-06-05 Debatt: 2018-06-12 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:CU30


Beredning: 2018-03-27 Justering: 2018-04-17 Debatt: 2018-04-26 Beslut: 2018-04-26

Betänkande 2017/18:CU29


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-06-05 Debatt: 2018-06-11 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:CU28


Beredning: 2018-04-10 Justering: 2018-04-26 Debatt: 2018-05-17 Beslut: 2018-05-17

Betänkande 2017/18:CU27


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-15 Debatt: 2018-06-07 Beslut: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:CU25


Beredning: 2018-04-17 Justering: 2018-05-17 Debatt: 2018-05-22 Beslut: 2018-05-23

Betänkande 2017/18:CU24


Beredning: 2018-04-12 Justering: 2018-04-26 Debatt: 2018-05-02 Beslut: 2018-05-02