Dokument & lagar (230 190 träffar)

Motion 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Statlig fond för arkitektur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över möjligheterna att skapa en statlig fond i syfte att främja den långsiktiga utvecklingen

2018-11-14

Motion 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Idrottspolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om avgiftsfri idrottsskola för alla barn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-11-14

Motion 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Ett tryggt och hållbart arbetsliv 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Ordning och reda på arbetsmarknaden 4.1Individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter 4.2Tydligare villkor för F-skatt 4.3Bättre utstationeringsregler

2018-11-14

Motion 2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 138 kB) Motion 2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 299 kB)

Motion 2018/19:382 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:382 av Ingemar Kihlström KD Åtgärda farliga korsningar mellan väg och järnväg på Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärda farliga korsningar mellan väg och järnväg på Västra stambanan mellan Floby och Göteborg och

2018-11-14

Motion 2018/19:382 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:382 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:381 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:381 av Ingemar Kihlström KD Ytterligare dubbelspår på Västra stambanan mellan Alingsås och Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ytterligare dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg och tillkännager detta

2018-11-14

Motion 2018/19:381 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:381 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. SD En förskola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all undervisning inom förskolan ska vara evidensbaserad och att politiska trender liksom genusstyrande verksamhet inte ska få förekomma inom

2018-11-14

Motion 2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 107 kB)

Motion 2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. SD En högskolepolitik för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka anslagen till den högre utbildningen i enlighet med vad Sverigedemokraterna föreslår i sin budgetmotion för att öka kvaliteten på

2018-11-14

Motion 2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. SD En skola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk grundskola ska få ett statligt huvudmannaskap samt att regeringen skyndsamt ska utreda hur övergången till ett statligt huvudmannaskap ska

2018-11-14

Motion 2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Motion 2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. SD Forskning en satsning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka basanslagen till forskningen inom högskolorna och samtidigt dra ned motsvarande summa för strategiska satsningar och tillkännager

2018-11-14

Motion 2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. SD Politik för friskolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det för att starta en ny friskola ska finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en ny friskola avser att ge och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-14

Motion 2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. SD Svensk gymnasieskola och vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning ska få ett statligt huvudmannaskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-11-14

Motion 2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. SD Utveckla fritidshemsverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändrad lärarutbildning med inriktning mot fritidshem där dessa ska bära ansvaret för jourklasser, särbegåvade barn och antimobbningsarbetet

2018-11-14

Motion 2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh V Sveriges roll i förverkligandet av kvinnors och barns mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN:s säkerhetsråd bör driva frågan om att utvidga kampen mot det vardagliga grova våldet

2018-11-14

Motion 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:372 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2018/19:372 av Amineh Kakabaveh V Sveriges ansvar att skydda kvinnors och barns mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska införa ett förbud mot internationellt kommersiellt surrogatmödraskap och tillkännager detta

2018-11-14

Motion 2018/19:372 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:372 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh V Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör understödja de strävanden till ett demokratiskt styre som finns i provinsen Rojava, vilka kan tjäna som modell för ett framtida demokratiskt i Syrien,

2018-11-14

Motion 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 120 kB)

Motion 2018/19:370 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2018/19:370 av Amineh Kakabaveh V En jämställd skola och ett samhälle utan barn- och tvångsäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolor som bryter mot svensk lagstiftning och som bedriver undervisning som inte är vetenskapligt grundad

2018-11-14

Motion 2018/19:370 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:370 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:369 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:369 av Markus Wiechel SD Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föra statistik i riksdagens utskott och i EU-nämnden och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer

2018-11-13

Motion 2018/19:369 av Markus Wiechel (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:369 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:368 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:368 av Markus Wiechel m.fl. SD Ökade befogenheter för och upprustning av Tullverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa databaser för tullpersonal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-11-13

Motion 2018/19:368 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:368 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:367 av Henrik Vinge (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:367 av Henrik Vinge SD Sex timmars arbetsdag för personal inom hemtjänst och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade arbetsvillkor för personal inom hemtjänst och omsorg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hos

2018-11-13

Motion 2018/19:367 av Henrik Vinge (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:367 av Henrik Vinge (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:366 av Henrik Vinge (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:366 av Henrik Vinge SD Förbättrat djurskydd i Europa och stärkt konkurrenskraft för svenska bönder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förbättrat djurskydd i Europa och stärkt konkurrenskraft för svenska bönder och tillkännager detta

2018-11-13

Motion 2018/19:366 av Henrik Vinge (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:366 av Henrik Vinge (SD) (pdf, 75 kB)