Dokument & lagar (230 167 träffar)

Motion 2018/19:284 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:284 av Markus Wiechel och Sara Seppälä båda SD Utökad skattefrihet för förmåner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag med en utökad skattefrihet för förmåner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2018-11-08

Motion 2018/19:284 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:284 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:283 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:283 av Markus Wiechel SD Utvidgade trafiksäkerhetsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa avdrag för införande av särskild trafiksäker utrustning i nya fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-11-08

Motion 2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:282 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:282 av Markus Wiechel SD Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen kring överförmyndare och gode män och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-11-08

Motion 2018/19:282 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:282 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:281 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:281 av Markus Wiechel SD Studiestöd baserat på studieort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studiebidragets storlek bör anpassas till respektive studieort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ligger i framkant när

2018-11-08

Motion 2018/19:281 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:281 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:280 av Angelika Bengtsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:280 av Angelika Bengtsson SD Översyn av momssatsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av momssatsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Blekinge har en fantastisk natur och skärgård som årligen lockar många turister.

2018-11-08

Motion 2018/19:280 av Angelika Bengtsson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:280 av Angelika Bengtsson (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:279 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:279 av Markus Wiechel SD ROT- och RUT-avdrag ämnade åt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen kring ROT- och RUT-avdrag i syfte att säkerställa att de används inom Sveriges gränser, och detta tillkännager

2018-11-08

Motion 2018/19:279 av Markus Wiechel (SD) (docx, 59 kB) Motion 2018/19:279 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:278 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:278 av Markus Wiechel SD Slopat avdrag för medlemskap i fackförening Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa avdraget för medlemskap i fackförbund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 1 juli 2018 återinförde regeringen

2018-11-08

Motion 2018/19:278 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:278 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:277 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:277 av Markus Wiechel SD Riksdagsledamöters placering i kammaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riksdagsledamöternas placering i kammaren och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Av gammal tradition är placeras riksdagens

2018-11-08

Motion 2018/19:277 av Markus Wiechel (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:277 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:276 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:276 av Markus Wiechel SD Haverikommission vid terrordåd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en haverikommission när Sverige drabbas av ett terrorattentat, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Den 7 april

2018-11-08

Motion 2018/19:276 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:276 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:275 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:275 av Markus Wiechel SD Erkännande för polis, räddningstjänst och enskilda för extraordinära insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en utmärkelse för extraordinära insatser inom polis och räddningstjänst och tillkännager

2018-11-08

Motion 2018/19:275 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:275 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:274 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:274 av Hampus Hagman KD Ett samlat ansvar för alla transportslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett samlat ansvar för de statliga trafikverksamheterna i en myndighet förlagd i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-08

Motion 2018/19:274 av Hampus Hagman (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:274 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:273 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:273 av Hampus Hagman KD Förenklade möjligheter att bedriva kustnära sjöfartsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla tonnageskattesystemet så att fler kan ansluta och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom

2018-11-08

Motion 2018/19:273 av Hampus Hagman (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:273 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:272 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:272 av Hampus Hagman KD Stoppa de orimliga skillnaderna över landet i möjligheten till kontaktförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda vad som ligger bakom de stora skillnaderna i hanteringen av kontaktförbud i

2018-11-08

Motion 2018/19:272 av Hampus Hagman (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:272 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:269 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:269 av Richard Jomshof SD Polisregister med känsliga uppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lätta upp förbudet för polisen att behandla känsliga personuppgifter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-11-08

Motion 2018/19:269 av Richard Jomshof (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:269 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:268 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:268 av Richard Jomshof SD Krafttag mot det illegala gatuspelet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som ger minst fängelse som straff för illegalt gatuspel om pengar och utvisning ur landet efter

2018-11-08

Motion 2018/19:268 av Richard Jomshof (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:268 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:267 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:267 av Richard Jomshof SD Förhindrande av oskäliga skadestånd enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gärningsmän som frias, inte för att de är helt oskyldiga utan

2018-11-08

Motion 2018/19:267 av Richard Jomshof (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:267 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:266 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:266 av Richard Jomshof SD Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en annonskampanj i likhet med vad Danmark gjort i syfte att minska antalet asylsökande

2018-11-08

Motion 2018/19:266 av Richard Jomshof (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:266 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:265 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:265 av Richard Jomshof SD Tjänstevapen för tullinspektörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta tullinspektörer utrustas med tjänstevapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tullverket är den enskilt viktigaste myndigheten

2018-11-08

Motion 2018/19:265 av Richard Jomshof (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:265 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:264 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:264 av Richard Jomshof SD Förbud mot halal- och koscherslakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött från djur som slaktats utan bedövning och som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-08

Motion 2018/19:264 av Richard Jomshof (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:264 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:263 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:263 av Magnus Oscarsson KD Museum Wallenberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att skapa ett museum/center över Raoul Wallenbergs gärning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Raoul Wallenberg är en av världens

2018-11-08

Motion 2018/19:263 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:263 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 69 kB)