Dokument & lagar (230 167 träffar)

Motion 2018/19:262 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:262 av Magnus Oscarsson KD Stångådalsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tidigarelägga upprustningen av Stångådalsbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Linköping framstår allt mer som ett

2018-11-08

Motion 2018/19:262 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:262 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:261 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:261 av Magnus Oscarsson KD Alternativ sträckning av E22 genom Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en alternativ sträckning för nya E22 genom Blekinge och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-08

Motion 2018/19:261 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:261 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:260 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:260 av Kjell-Arne Ottosson KD Rusta upp E18 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till upprustning av sträckan TöcksforsValnäs på E18 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i

2018-11-08

Motion 2018/19:260 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:260 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:259 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:259 av Kjell-Arne Ottosson KD Reseavdrag för icke-arbetsresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utarbeta en modell för ett schabloniserat reseavdrag för icke-arbetsresor och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-08

Motion 2018/19:259 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:259 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:258 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:258 av Kjell-Arne Ottosson KD Nordiska skatteavtalet och gränshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av det nordiska skatteavtalet i syfte att ta bort de gränshinder som finns i dag för en för Sverige viktig arbetsmarknad och

2018-11-08

Motion 2018/19:258 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:258 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:257 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:257 av Kjell-Arne Ottosson KD Gårdsnära slakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja och uppmuntra gårdsnära slakt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler konsumenter efterfrågar närproducerade köttprodukter.

2018-11-08

Motion 2018/19:257 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:257 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson KD Skrotningspremie för vapen och ändrade rutiner vid vapenamnesti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om en skrotningspremie och ändrade rutiner för vapenhandlare vid inlämning av vapen och tillkännager

2018-11-08

Motion 2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU1

Motion 2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:246 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:246 av Allan Widman m.fl. L med anledning av prop. 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utbildningsinsats i Irak inte ska ses som ett ställningstagande


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU2

Motion 2018/19:246 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:246 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:245 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:245 av Allan Widman m.fl. L med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mål för och utvärdering av det


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU1

Motion 2018/19:245 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:245 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:254 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:254 av Magnus Jacobsson KD Hot och våld mot lantbrukare och eftersöksjägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera upp hotet från djurrättsextremister samt flytta över ansvaret för dessa frågor till Säkerhetspolisen och tillkännager

2018-11-07

Motion 2018/19:254 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:254 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:253 av Magnus Jacobsson och Kjell-Arne Ottosson (båda KD)

Motion till riksdagen 2018/19:253 av Magnus Jacobsson och Kjell-Arne Ottosson båda KD Rättvisare rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydds- och licensjakt måste hanteras på så lokal nivå som möjligt och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-07

Motion 2018/19:253 av Magnus Jacobsson och Kjell-Arne Ottosson (båda KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:253 av Magnus Jacobsson och Kjell-Arne Ottosson (båda KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:252 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:252 av Magnus Jacobsson KD Översyn av strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagens strandskyddsregler bör ses över samt att kommunerna bör få större rådighet avseende strandskyddets utformande och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-07

Motion 2018/19:252 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:252 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:251 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:251 av Magnus Jacobsson KD Underlätta vildsvinsjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över dagens lagstiftning så att det blir enklare att sälja vildsvinskött och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det

2018-11-07

Motion 2018/19:251 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:251 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:250 av Linda Lindberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:250 av Linda Lindberg SD Barnombud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge barn som placerats i hem enligt socialtjänstlagen ett barnombud och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som

2018-11-07

Motion 2018/19:250 av Linda Lindberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:250 av Linda Lindberg (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:249 av Linda Lindberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:249 av Linda Lindberg SD Värna småföretagarnas utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över möjligheterna att främja och stärka utvecklingen av småföretagares tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Motivering 

2018-11-07

Motion 2018/19:249 av Linda Lindberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:249 av Linda Lindberg (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:248 av Sara Seppälä och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:248 av Sara Seppälä och Markus Wiechel båda SD Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta hedersutsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva skydd för barn och unga mot hedersrelaterat våld och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-07

Motion 2018/19:248 av Sara Seppälä och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:248 av Sara Seppälä och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:247 av Linda Lindberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:247 av Linda Lindberg SD Stärk skyddet för näringsidkare med enskild firma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även bolagsformen enskild firma ska ges ett organisationsnummer som ej är identiskt med näringsidkarens personnummer och tillkännager

2018-11-07

Motion 2018/19:247 av Linda Lindberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:247 av Linda Lindberg (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:244 av Barbro Westerholm (L)

Motion till riksdagen 2018/19:244 av Barbro Westerholm L Barns umgängesrätt med sina mor- och farföräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i en vägledning om tolkning och tillämpning av barnkonventionen bör tydliggöras att barn har rätt att uttrycka sina önskemål

2018-11-07

Motion 2018/19:244 av Barbro Westerholm (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:244 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:243 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2018/19:243 av Lina Nordquist L Skydd från våld förtur till bostad för människor som utsatts för hot, våld eller andra övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 1 lagen 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska ålägga bostadsbolagen

2018-11-07

Motion 2018/19:243 av Lina Nordquist (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:243 av Lina Nordquist (L) (pdf, 71 kB)