Dokument & lagar (230 212 träffar)

Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:415 av Betty Malmberg M Skärp straffen för fortkörning vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-11-16

Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M Rymdturism en möjlighet för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska rymdlagen bör ses över så att rymdturism kan tillåtas och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:413 av Betty Malmberg M Nedmontering av kopparnätet drabbar glesbygdsboende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att kopparnätet i regel finns kvar till dess att likvärdigt bredband och telefoni kan erbjudas i området och tillkännager

2018-11-16

Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:412 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:412 av Robert Halef KD Svenska myndigheter bör endast anlita auktoriserade tolkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att det i så stor utsträckning som möjligt endast är auktoriserade tolkar som får uppdrag av myndigheter

2018-11-16

Motion 2018/19:412 av Robert Halef (KD) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:412 av Robert Halef (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:411 av Hans Eklind (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:411 av Hans Eklind KD Nationell samordning av interreligiösa råd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en nationell samordning av landets interreligiösa råd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges religiösa landskap

2018-11-16

Motion 2018/19:411 av Hans Eklind (KD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:411 av Hans Eklind (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Bra bostäder åt alla 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Vänsterpartiets bostadspolitik 4Bostaden är en social rättighet 5Bygg bort bostadsbristen 5.1De största bostadspolitiska satsningarna på 20 år 5.2Ytterligare bostadspolitiska satsningar

2018-11-16

Motion 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 123 kB) Motion 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 248 kB)

Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Åtgärder mot sexuella övergrepp, trakasserier och diskriminering i Försvarsmakten 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Försvarsmakten att återkomma med en redovisning av resurstilldelningen

2018-11-16

Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. V Alla ska kunna leva på sin pension 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pensionssystemet bör vara uppbyggt så att det går att leva på sin pension och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2018-11-16

Motion 2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (pdf, 104 kB)

Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Barns rättigheter och skydd i krig och konflikt 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Försvarsmakten att tillgodose att alla svenska medarbetare som deltar i internationella insatser

2018-11-16

Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (pdf, 107 kB)

Motion 2018/19:406 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:406 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En hälso- och sjukvård tillgänglig för alla 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda de allt större hälsoklyftorna och de stora skillnaderna i tillgång till vård samt återkomma

2018-11-16

Motion 2018/19:406 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:406 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 114 kB)

Motion 2018/19:405 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:405 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Digitalisering i näringslivet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt berörda myndigheter att återkomma med en intern digitaliseringsstrategi i syfte att effektivisera hanteringen

2018-11-16

Motion 2018/19:405 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:405 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 122 kB)

Motion 2018/19:404 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:404 av Karin Rågsjö m.fl. V Nationellt kompetenscentrum gällande ME/CFS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur ett nationellt kompetenscentrum kan upprättas och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag

2018-11-16

Motion 2018/19:404 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:404 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Stärkt stöd till civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag som grundar sig på utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13 och tillkännager

2018-11-16

Motion 2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt båda SD Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brottsprovokation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i

2018-11-15

Motion 2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:401 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:401 av Markus Wiechel SD Förbättrat arbete med public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra granskningen av public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

2018-11-15

Motion 2018/19:401 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:401 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:400 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:400 av Markus Wiechel SD Hyresnämndens möjligheter vid tvister om hyran Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyresnämndens agerande vid tvister om hyran och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om det har uppstått en tvist om hyran

2018-11-15

Motion 2018/19:400 av Markus Wiechel (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:400 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:399 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:399 av Markus Wiechel SD Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra samhällstjänst till regel för samtliga fängelsedömda och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-15

Motion 2018/19:399 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:399 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:398 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:398 av Markus Wiechel SD Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skärpning av straffet för vårdslöshet med hemlig uppgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Outsourcing är

2018-11-15

Motion 2018/19:398 av Markus Wiechel (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:398 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningspraktik för högstadieelever och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-11-15

Motion 2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt båda SD Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en terrordom bör resultera i indraget medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-11-15

Motion 2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 91 kB)