Dokument & lagar (239 819 träffar)

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2018/19:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Universitetskanslerämbetet Generaldirektör Anders Söderholm och avdelningschef för analysavdelningen Annika Pontén 2. Presentation av Riksrevisionens granskningsrapport

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2018/19:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Statskontoret Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren, enhetschef Erik Nyberg, utredarna Andreas Hagström och Karl Nilsson samt projektledare Erik Cederberg från

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:10 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2018/19:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar SfU10 Justering Prop. 2017/18:284 och motioner Föredragande: SB 3. Uppföljning

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:8 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2018/19:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Allmänna rådet GAC den 30 november 2018 Information Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet. 3. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande:

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2018/19:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden FiU18 Fortsatt beredning Prop. 2018/19:4. Tidigare behandlad 13/11

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2018/19:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen 1 Kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten Överläggning Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet 3.

2018-11-20 11:00:00

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:425 av Christian Carlsson KD Hedersbrott som särskild brottsrubricering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att införa hedersbrott som särskild brottsrubricering och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-16

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:424 av Christian Carlsson KD Reformera lagen om anställningsskydd LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att utöka undantagen i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd LASoch tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:423 av Christian Carlsson KD Inträdesjobb som ny anställningsform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta en utredning för att införa inträdesjobb som ny anställningsform i lagen om anställningsskydd, och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:422 av Christian Carlsson KD Intensifiera kampen mot terrorismen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att förbjuda utländsk finansiering av organisationer som kan bidra till radikalisering, våld eller terror samt

2018-11-16

Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:421 av Christian Carlsson KD Proportionalitetsprincip för fackliga stridsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att balansera makten mellan arbetsmarknadens parter, genom att se över rätten till sympatiåtgärder

2018-11-16

Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:420 av Christian Carlsson KD Skärpta krav för försörjningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om skärpta krav för att erhålla försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bidragsberoendet

2018-11-16

Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:419 av Christian Carlsson KD Äganderätten i skogsbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att stärka äganderätten i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenskt skogsbruk är beroende

2018-11-16

Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:418 av Christian Carlsson KD Gör det lättare att stänga av elever, och andra reformer för en skola med ordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att införa ordningsomdömen i svenska skolor, samt att se

2018-11-16

Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:417 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:417 av Christian Carlsson KD Straffrättsreform för hårdare straff Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om en straffrättsreform i syfte att höja miniminivån i straffskalan för vålds- och sexualbrott, avskaffa ungdomsrabatten

2018-11-16

Motion 2018/19:417 av Christian Carlsson (KD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:417 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:416 av Christian Carlsson KD Stöd våra soldater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över frågan om särskild ekonomisk ersättning till den som genomfört och avslutar sin militärtjänstgöring samt att militärtjänstgöring

2018-11-16

Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:415 av Betty Malmberg M Fortkörning vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-11-16

Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M Rymdturism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska rymdlagen bör ses över så att rymdturism kan tillåtas och tillkännager detta för regeringen. Motivering En ny rymdålder

2018-11-16

Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:413 av Betty Malmberg M Nedmontering av kopparnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att kopparnätet i regel finns kvar till dess att likvärdigt bredband och telefoni kan erbjudas i området och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)