Dokument & lagar (149 542 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM116 KOM (2017) 319, 2013/14:FPM4

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM116 Meddelande om EU:s bidrag till ett 2016/17:FPM116 reformerat Iterprojekt Utbildningsdepartementet 2017-07-26 Dokumentbeteckning KOM (2017) 319 Meddelande från KOM till Europaparlamentet och Rådet om EU:s bidrag till ett reformerat Iterprojekt 2013/14:FPM4 Tidigare

2017-07-26

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM116 KOM (2017) 319, 2013/14:FPM4 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM116 KOM (2017) 319, 2013/14:FPM4 (pdf, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM115 KOM(2017) 331, SWD(2017) 148

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM115 Ändrade regler för tillsyn över centrala 2016/17:FPM115 motparter i EU och i tredjeland Finansdepartementet Dokumentbeteckning KOM(2017) 331 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av

2017-07-25

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM115 KOM(2017) 331, SWD(2017) 148 (doc, 138 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM115 KOM(2017) 331, SWD(2017) 148 (pdf, 134 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM114 KOM(2017) 315

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM114 Det europeiska försvarets framtid 2016/17:FPM114 Försvarsdepartementet 2017-07-25 Dokumentbeteckning KOM(2017) 315 Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid Sammanfattning Den 1 mars 2017 presenterade Europeiska kommissionen

2017-07-25

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM114 KOM(2017) 315 (doc, 319 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM114 KOM(2017) 315 (pdf, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM113 KOM(2017) 294, KOM(2017) 295

Regeringskansliet Faktapromemoria Europeiska handlingsplanen för 2016/17:FPM113 försvarsfonden och försvarsindustriprogrammet Försvarsdepartementet 2017-07-24 Dokumentbeteckning KOM(2017) 294 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt

2017-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM113 KOM(2017) 294, KOM(2017) 295 (doc, 346 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM113 KOM(2017) 294, KOM(2017) 295 (pdf, 126 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM112 JOIN(2017) 21

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM112 Strategisk ansats till resiliens 2016/17:FPM112 Utrikesdepartementet 2017-07-24 Dokumentbeteckning JOIN(2017) 21 GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET En strategisk ansats till resiliens i EU:s yttre åtgärder Sammanfattning Den

2017-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM112 JOIN(2017) 21 (doc, 76 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM112 JOIN(2017) 21 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM111 KOM(2017) 289

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM111 Förordning om rättvis konkurrens inom 2016/17:FPM111 luftfarten Näringsdepartementet 2017-07-24 Dokumentbeteckning KOM(2017) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att trygga konkurrensen inom luftfarten Sammanfattning Syftet

2017-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM111 KOM(2017) 289 (doc, 77 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM111 KOM(2017) 289 (pdf, 61 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 KOM (2017) 335

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM110 Direktiv om informationsskyldighet vid :FPM110 gränsöverskridande skatteupplägg och automatiskt utbyte av upplysningar om sådana Finansdepartementet 2017-07-19 Dokumentbeteckning KOM (2017) 335 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU

2017-07-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 KOM (2017) 335 (doc, 317 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 KOM (2017) 335 (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 KOM(2017)320

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM109 Förhandlingsmandat för en 2016/17:FPM109 överenskommelse mellan EU och Ryssland om ett rättsligt ramverk för Nord Stream 2 Miljö- och energidepartementet 2017-07-17 Dokumentbeteckning KOM(2017)320 Rekommendation till rådsbeslut med bemyndigande

2017-07-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 KOM(2017)320 (doc, 302 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 KOM(2017)320 (pdf, 49 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 KOM (2017) 329

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM108 Förordning om harmonisering av 2016/17:FPM108 bruttonationalinkomsten Finansdepartementet 2017-07-17 Dokumentbeteckning KOM (2017) 329 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris

2017-07-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 KOM (2017) 329 (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 KOM (2017) 329 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 KOM (2017) 278 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM107 Ändringar i kontrolldirektivet för kör- 2016/17:FPM107 och vilotider samt utstationeringsdirektivet Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM (2017) 278 final Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 KOM (2017) 278 final (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 KOM (2017) 278 final (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM106 KOM (2017) 280, Utkast

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM106 Direktiv om kompatibla elektroniska 2016/17:FPM106 vägtullsystem Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM (2017) 280 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM106 KOM (2017) 280, Utkast (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM106 KOM (2017) 280, Utkast (pdf, 107 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM105 KOM(2017) 282

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105 Ändring av direktiv om användning av 2016/17:FPM105 hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM105 KOM(2017) 282 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM105 KOM(2017) 282 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM104 KOM(2017) 281

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM104 Ändringar av EU:s tillstånds- och 2016/17:FPM104 godsförordningar Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 281 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM104 KOM(2017) 281 (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM104 KOM(2017) 281 (pdf, 149 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM103 Förordningarna om kör- och vilotider 2016/17:FPM103 och färdskrivare Näringsdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM(2017) 277 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav

2017-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277 (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM100 Förslag till förordning om en europeisk 2016/17:FPM100 solidaritetskår Utbildningsdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM(2017) 262 Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

2017-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262 (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM102 Diskussionsunderlag om en fördjupad 2016/17:FPM102 ekonomisk och monetär union Finansdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM(2017) 291 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57,

2017-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44 (doc, 334 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM101 Eurovinjettdirektivet 2016/17:FPM101 Näringsdepartementet 2017-07-03 Dokumentbeteckning KOM(2017)275 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer. KOM(2017)276 Förslag

2017-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276 (doc, 111 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276 (pdf, 119 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM99 Mandat för EU att förhandla En 2016/17:FPM99 konvention om verkställighet av medlingsöverenskommelser Justitiedepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM(2017) 238 slutlig Rekommendation till rådsbeslut om bemyndigande att inleda förhandlingar

2017-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig (doc, 70 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98 MRV CO2 tunga fordon 2016/17:FPM98 Miljö- och energidepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM (2017) 279 EP och rådets förordning om övervakning och rapportering av CO2-utsläpp och bränsleförbrukning från nya tunga fordon Sammanfattning Kommissionen

2017-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279 (doc, 308 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279 (pdf, 54 kB)

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraven på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll endast ska avse sådant som krävs för ett korrekt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU5

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)