Dokument & lagar (256 909 träffar)

Motion 2017/18:4011 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:4011 av Nina Lundström m.fl. L med anledning av proposition 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om CSN-lån och yrkesförarutbildning och tillkännager detta för regeringen.

2018-03-22

Motion 2017/18:4011 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:4011 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:4010 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:4010 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av prop. 2017/18:116 En amnesti för explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en amnesti för explosiva varor i samverkan mellan Polismyndigheten

2018-03-22

Motion 2017/18:4010 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:4010 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdatera aktuella förordningar, handbok,


Utskottsberedning: 2017/18:SfU28

Motion 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:4009 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:4009 av Adam Marttinen och Patrick Reslow SD, med anledning av prop. 2017/18:123 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt tiggeriförbud och tillkännager detta


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:4009 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4009 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:4008 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4008 av Tomas Tobé m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:123 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:4008 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4008 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C)

Motion till riksdagen 2017/18:4007 av Mats Green m.fl. M, C med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnets rätt att yttra sig i adoptionsutredningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2018-03-21

Motion 2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. KD med anledning av propositionen Moderna adoptionsregler 2017/18:121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att sambor ska kunna adoptera. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor, där barnet har varit eller är

2018-03-21

Motion 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (docx, 84 kB) Motion 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (pdf, 94 kB)

Motion 2017/18:4004 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:4004 av Christina Örnebjär m.fl. L med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnets rätt att yttra sig i adoptionsutredningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2018-03-21

Motion 2017/18:4004 av Christina Örnebjär m.fl. (L) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:4004 av Christina Örnebjär m.fl. (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:4003 av Hamza Demir m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4003 av Hamza Demir m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att ändra reglerna i föräldrabalken så att det blir möjligt för

2018-03-21

Motion 2017/18:4003 av Hamza Demir m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:4003 av Hamza Demir m.fl. (V) (pdf, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1031 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 01839/FST Socialdepartementet Barn, äldre och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1031 av Ann-Britt Åsebol M Fusk med assistans Ann-Britt Åsebol har frågat mig om vad jag avser vidta för åtgärder för att stävja fusket med assistansersättningen. Lagen om stöd och service LSS där personlig

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1031 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1030 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1030 av Amineh Kakabaveh V Turkiets agerande i Afrin Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra som enskilt land och medlem i EU samt FN för att förmå Turkiet att upphöra med sin folkrättsvidriga politik när det gäller

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1030 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 97 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1029 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2017/18:1029 Framtiden för Svenska Spel och den svenska spelmarknaden Roland Ubult KD har frågat mig vad jag anser behövs för att säkerställa att Svenska Spels framtida organisation blir förenlig med en licensmarknad för ansvarsfullt spel. Det behövs ordning och reda på spelmarknaden och ett starkare skydd

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1029 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1028 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

M2018/ 00815 Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1028 av Nina Lundström L Svenskproducerat biobränsle för flyget Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att medverka till för

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1028 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1026 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018 0 1739 POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1026 av Anders Hansson M Påföljder för vapensmuggling Anders Hansson har frågat om jag ämnar vidta någon konkret åtgärd i syfte att höja minimipåföljden för vapensmuggling och därigenom ge Tullverkets personal

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1026 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1025 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 01738/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1025 av Anders Hansson M Tjänstemannastatus på räddningstjänstpersonal Anders Hansson har frågat mig om jag ämnar vidta några konkreta åtgärder, och i så fall vilka, i syfte att ge räddningstjänstpersonal tjänstemannastatus

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1025 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1024 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M201 8 0 0799 Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på riksdagsfråga 2017/18:1024 av Anders Hansson M Sandsugning i Öresund Anders Hansson har frågat mig om jag tänker vidta några konkreta åtgärder, och i så fall vilka, i syfte att förmå den danska regeringen att upphöra med sandsugningen

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1024 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1023 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku201 8 00648/D Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1023 av Johan Forsell M Rätt till bostad vid beslut om utvisning Johan Forsell har frågat Per Bolund i vilket syfte regeringen möjliggör boende för personer som fått avslag på sin asylansökan, trots att rätten

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1023 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1021 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1021 av Jörgen Warborn M Fordonsindustrin och regeringens handelspolitik Jörgen Warborn har frågat mig vilka konsekvenser regeringen och jag räknar med att regeringens förda politik avseende EU:s reaktion på USA:s tullhöjningar på stål och aluminium

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1021 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1018 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/01239/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1018 av Teresa Carvalho S Yrkesförarutbildningar Teresa Carvalho har frågat mig om jag är villig att se över regelverket för att underlätta för åkeribranschen, utbildningsanordnarna och eleverna genom att

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Teresa Carvalho (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1018 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1014 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1014 av Hans Wallmark M Etableringen av Nordstream 2 Hans Wallmark har frågat statsministern om utbytet med Vita husets administration och president Trump har förstärkt uppfattningen att etableringen av Nordstream 2 inte är i Europas intresse

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1014 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)