Dokument & lagar (178 435 träffar)

Motion 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av proposition 2017/18:24 koppling skola arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenkla arbetsmarknadens regler för att underlätta pro och tillkännager

2017-10-23

Motion 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 60 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:113 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:113 av Karin Enström (M) Sveriges ambassadör på Island samt fråga 2017/18:116 av Kerstin Lundgren (C) Uttalanden från Sveriges ambassadör på Island Karin Enström har, med hänvisning till en artikel i Svenska Dagbladet den 14 oktober,

Svarsdatum: 2017-10-23 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:113 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:111 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:111 av Jan R Andersson (M) Exitstrategin för den svenska styrkan i Irak Jan R Andersson har frågat mig vilken exitstrategi Sverige har för att snabbt föra hem det svenska styrkebidraget i Irak vid ett ytterligare försämrat säkerhetsläge

Svarsdatum: 2017-10-23 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:111 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:106 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:106 av Fredrik Malm (L) Sveriges agerande i Kirkukprovinsen Fredrik Malm har frågat mig vad jag och regeringen gör för att strider i Iraks Kirkukprovins omedelbart ska upphöra och samtal inledas mellan parterna, samt hur Sverige agerar

Svarsdatum: 2017-10-23 Frågeställare: Fredrik Malm (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:106 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:92 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06325/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:92 av Jens Holm (V) Flygets utsläpp och Århuskonventionen Jens Holm har frågat statsrådet Isabella Lövin om hon avser att vidta åtgärder för att säkerställa att förslag till regelverk inom Corsia ges insyn

Svarsdatum: 2017-10-20 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:92 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:86 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/04005/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:86 av Johanna Haraldsson (S) Yrkesvux Johanna Haraldsson har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen tar för att underlätta för kommuner att ha en bredd när det gäller yrkesvux-utbildningar. Behovet

Svarsdatum: 2017-10-20 Frågeställare: Johanna Haraldsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:86 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:95 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02467/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:95 av Erik Ottoson (M) Den svenska vargstammen Erik Ottoson har frågat Sven-Erik Bucht vad han avser att vidta för åtgärder för att den svenska vargstammen ska stabilisera sig på en nivå som ligger inom det

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:95 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:93 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:93 av Caroline Szyber (KD) Taiwans politiska roll i FN-sammanhang Caroline Szyber har frågat mig på vilket sätt jag tänker arbeta i internationella sammanhang för att främja Taiwans deltagande i internationella FN-organ. Sverige och

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:93 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:90 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06268/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:90 av Annicka Engblom (M) Sydostlänken Annicka Engblom har frågat mig om jag avser att infria vallöftet från Socialdemokraterna och ge Trafikverket i uppdrag att lägga till Sydostlänken i Trafikverkets plan

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Annicka Engblom (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:90 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:89 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:89 av Margareta Cederfelt (M) Situationen i Kambodja Margareta Cederfelt har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att säkerställa att svenskt bistånd inte bidrar till att stödja institutioner som deltar i övergrepp och minskat

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:89 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:88 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01917/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:88 av Lars Beckman (M) Arbeten med lägre löner Lars Beckman har frågat mig om regeringen motsätter sig inträdesjobben, vilka åtgärder vidtar då ministern och regeringen i stället för

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:88 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:85 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/06245/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:85 av Lars Beckman (M) Försäljningen av Metria Lars Beckman har frågat mig om försäljningsprocessen av Metria AB är påbörjad. Bakgrunden till frågan är mitt tidigare svar på skriftlig fråga om effekter

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:85 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:84 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/06244/SUBT Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:84 av Lars Beckman (M) Öppna geodata Lars Beckman har frågat mig när jag avser att redovisa förslag till nästa steg i processen, det vill säga en komplett reform för införande av öppna geodata. Regeringen

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:84 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:83 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/0539/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:83 av Birgitta Ohlsson (L) En FN-konvention om förbud mot djurförsök inom kosmetika Birgitta Ohlsson har frågat Sven Erik Bucht vad han avser göra för att förbjuda djurförsök inom kosmetikaindustrin globalt. Arbetet

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:83 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:82 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:82 av Markus Wiechel (SD) Förföljelsen av etniska minoriteter i Burma Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att förhindra fortsatt förtryck från den burmesiska regeringen och i så fall vilka

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:82 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:81 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03912/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:81 av Gunilla Svantorp (S) Nattstängning av tullstationen i Hån Gunilla Svantorp har frågat mig om jag avser att verka för att vi som land uppfyller det som avtalet säger, det vill säga att det internationella varuflödet

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:81 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:80 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:80 av Birgitta Ohlsson (L) Förföljelse av homosexuella i Egypten Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt regeringen fördömt tortyr och de fängslanden av hbtq-personer som skett i Egypten. Regeringen ser med oro på MR-utvecklingen

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:80 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:79 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01902/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:79 av Lars Beckman (M) Arbetsmarknadspolitiken Lars Beckman har frågat mig vad jag gör för att komma till rätta med de betydande tillkortakommandena i arbetsmarknadspolitiken. De

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:79 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:78 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03888/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga av Hans Rothenberg (M) Överklagande inom offentlig upphandling Hans Rothenberg har frågat mig hur införandet av en avgift och minskade möjligheter till överklagande påverkar rättssäkerheten för mindre enskilda aktörer

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:78 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:77 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

- Dnr N2017/06197/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:77 av Per Åsling (C) Infrastruktur i Jämtland Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta så att Jämtlands län får en relevant och rättvis fördelning av infrastrukturanslagen. Den

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:77 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)