Dokument & lagar (259 491 träffar)

Proposition 2018/19:9

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

Sista motionsdag: 2018-11-07

Proposition 2018/19:6

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

2018-10-23

Proposition 2018/19:5

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

2018-10-23

Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:171 av Mattias Ingeson KD Statliga arbetsgivares särskilda ansvar för en jämlik arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda offentliga arbetsgivares ansvar för jämlikt tillträde till arbetsmarknaden och tillkännager

2018-10-23

Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:170 av Mattias Ingeson KD Lika villkor för civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av stödet till idrottsrörelsen bör göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt Socialavgiftslagen 2000:980 2

2018-10-23

Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En hållbar energipolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om energipolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenkraften

2018-10-23

Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 96 kB) Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 174 kB)

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. SD Avskaffa kemikalieskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska

2018-10-23

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. SD Business Sweden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Business Sweden i uppdrag att ge tillväxtekonomier som eftersträvar upprätthållandet av mänskliga rättigheter högre prioritet och tillkännager detta

2018-10-23

Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. SD Det svenska stålet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera svensk basindustri vid utformning av energipolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i

2018-10-23

Motion 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. SD En handelspolitik för tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en konkurrensöversyn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka

2018-10-23

Motion 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga om energipolitikens inriktning med hänsyn tagen till industrin och den svenska nationens behov

2018-10-23

Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. SD Exponentiella teknologier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt råd med sakkunniga experter vars uppgift blir att arbeta med exponentiella teknologier samt andra viktiga teknologiområden

2018-10-23

Motion 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. SD Export av svenskt snus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att avskaffa Europeiska unionens totalförbud mot export av svenskt snus och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-23

Motion 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. SD Hårdare reglering av handel med metallskrot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett kontantförbud vid hantering av handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2018-10-23

Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den statliga riskkapitalfinansieringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-10-23

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. SD Krafttag mot bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en myndighetsadministrerad varningslista gällande bluffakturor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-10-23

Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. SD Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Regelrådet från Tillväxtverket till Statsrådsberedningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-10-23

Motion 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. SD Mineralpolitik för en stark gruvnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka infrastrukturen kopplat till gruvnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-10-23

Motion 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. SD Näringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna är ett i grunden ett marknadsliberalt och handelsinriktat

2018-10-23

Motion 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. SD Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbar tillväxt för företag och medborgare i landets alla regioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-10-23

Motion 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)