Dokument & lagar (3 208 träffar)

Motion 1999/2000:U21 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:U21 av Zetterberg, Eva v med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Inledning Det finns anledning att notera en rad positiva förändringar och en betydelsefull framgång i FN-arbetet. Dit hör den alltmer förändrade inriktningen när det gäller FN:s och Världsbankens


Utskottsberedning: -----------------2000/01:UU10 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi53 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi53 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:107 Avgifterna för insättningsgarantin och investerarskyddet m.m. I propositionen görs en genomgång av reglerna rörande de avgifter och regler i övrigt som gäller institut som omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet.


Utskottsberedning: --2000/01:FiU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T31 av Eva Arvidsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:T31 av Arvidsson, Eva s med anledning av prop. 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m. I syfte att genomföra EG-direktivet 1999/93/EG avseende ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer föreslås genom rubricerade proposition en ny lag om s.k. kvalificerade


Utskottsberedning: -2000/01:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T30 av Per-Richard Molén (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T30 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer m.m. 1 Inledning I propositionen föreslås en standard för kvalificerade elektroniska signaturer. Propositionen grundas på Europaparlamentets och Rådets direktiv 1999/ 93/EG


Utskottsberedning: -------2000/01:TU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So48 av Chris Heister (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:So48 av Heister, Chris m med anledning av förs. 1999/2000:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Allmänna arvsfonden Allmänna arvsfonden fördelar årligen stöd till olika verksamheter uppgående till runt 200 miljoner kronor. Enligt lagstiftningen skall detta ske för att främja verksamhet


Utskottsberedning: -2000/01:SoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So47

Motion till riksdagen 1999/2000:So47 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:111 Indirekt tobaksreklam m.m. Tobak är en av de viktigaste orsakerna till hälsoproblem, såväl i Sverige som i så många andra länder. Vi moderater anser därför att det är av central betydelse att information och utbildning om tobakens

2000-05-18

Motion 1999/2000:Sk30 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk30 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Det finns all anledning att rikta kritik mot det sätt som regeringen har hanterat frågan om EU:s regler för privat införsel av alkohol och tobak från andra medlemsländer. Länge förfäktade


Utskottsberedning: ---1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk29 av Kenneth Lantz m.fl. (kd, c, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk29 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Inledning Sverige, liksom Finland, fick vid anslutningen till EU möjlighet att tillämpa vissa begränsningar i fråga om privatpersoners införsel av alkohol och tobak från ett annat EU-land.


Utskottsberedning: ----1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk28 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk28 av Cederfelt, Margareta m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Vid de utökade införselreglerna avseende privatinförsel av alkoholhaltiga drycker är det angeläget att en anpassning av den svenska alkoholskatten sker till europeisk nivå. Med


Utskottsberedning: --1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk27 av Leif Carlson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk27 av Carlson, Leif m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. I Sverige har vi idag i praktiken en närmast fri tillgång till alkoholdrycker för både missbrukare och ungdomar en svart marknad som håller öppet tjugofyra timmar om dygnet på tiotusentals


Utskottsberedning: ---1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk26 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk26 av Ruwaida, Yvonne mp med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Vad vill regeringen Regeringen vill öka införselkvoterna för alkohol för att ytterligare anpassa oss till europeiska förhållandenI föreliggande proposition menar man att skatterna på


Utskottsberedning: --1999/2000:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju34 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju34 av Bergström, Sven c med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Ett fungerande rättsväsende behöver de små tings- rätterna Alltsedan den nuvarande domstolsorganisationen fastställdes 1971 har förslag då och då väckts om ytterligare förändringar.


Utskottsberedning: --1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju33 av Willy Söderdahl (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju33 av Söderdahl, Willy v med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen har i skrivelsen uttalat sig för att förlägga kansliorterna i Blekinge län till Karlshamn och Karlskrona. I skrivelsen finns inga motiv för varför regeringen


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju32 av Lena Ek (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju32 av Ek, Lena c med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Mjölby tingsrätt Domstolsväsendet är till för att skapa rättsskipning som bygger på ett tryggt samhälle i en rättsstat. Därför är det viktigt att utformningen av domstolsorganisationen


Utskottsberedning: ---1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju31 av Gun Hellsvik m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju31 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan 1 Inledning Land skall med lag byggas.Om Sverige har en grundläggande statsrättslig princip är det kanske denna i grunden romerskrättsliga princip om lagbundenhet. Sveriges


Utskottsberedning: ---1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju30 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju30 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen redogör i sin skrivelse 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan för den framtida domstolsorganisa- tionen framför allt vad gäller underrättsorganisationen


Utskottsberedning: ---------1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju29 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju29 av Andreasson, Kia mp med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan Inledning Miljöpartiet de gröna stöder i mångt och mycket regeringens förändrings- arbete inom domstolsväsendet. Framför allt strävan att införa en utbyggd beredningsorganisation


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju28 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju28 av Wallin, Gunnel c med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan En moderniserad, reformerad och decentraliserad domstolsorganisation Rättsväsendets uppdragsgivare är landets medborgare. Deras krav på domstolsväsendet är att detta är organiserat


Utskottsberedning: ----1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju27 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju27 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan 1 Inledning 1.1 Regeringens skrivelse Medborgarna i Sverige förstår värdet av sina domstolar, det visar det engagemang som frågan om tingsrätternas organisation väcker runt


Utskottsberedning: ---1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju26 av Lars Elinderson och Lars Hjertén (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju26 av Elinderson, Lars m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen presenterar i sin skrivelse ett antal olika principer som grund för en reformering av domstolsväsendet. Med utgångspunkt från dessa principer redovisar man förslag


Utskottsberedning: --1999/2000:JuU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation