Dokument & lagar (175 träffar)

Motion 1999/2000:U23 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:U23 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Människovärdet i centrum Förenta nationerna FN är en av de viktigaste internationella organisationer som världen har, både som idé och verksamhet. Trots en unik möjlighet att efter det kalla


Utskottsberedning: ----------------------------2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U22 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:U22 av Biörsmark, Karl-Göran fp med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Inledning Sveriges aktiva medlemskap i Förenta nationerna FN utgör den bärande delen i svensk utrikespolitik. Det är genom arbetet i FN som vi är med och bygger den internationella rättsordningen.


Utskottsberedning: -------------2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U21 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:U21 av Zetterberg, Eva v med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Inledning Det finns anledning att notera en rad positiva förändringar och en betydelsefull framgång i FN-arbetet. Dit hör den alltmer förändrade inriktningen när det gäller FN:s och Världsbankens


Utskottsberedning: -----------------2000/01:UU10 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:U20 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U19 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:U19 av Lennmarker, Göran m med anledning av redog. 1999/2000:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999 Moderata samlingspartiet vill med fortsatta reformer av Nordiska rådets arbetsformer göra rådet till en dynamisk och kraftfull församling med


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U18 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:U18 av Daléus, Lennart c med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Inledning I regeringens skrivelse redogör regeringen för det nordiska samarbetet under 1999. I föreliggande motion föreslår vi att Sverige bör initiera ett samarbete för att nå digital allemansrätt på


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U17 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:U17 av Jonsson, Elver fp med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Det nordiska samarbetet bygger på en genuin värdegemenskap mellan fem länder och tre självstyrande områden i Norden. Det ger samarbetet både en djup folklig förankring och en unik legitimitet. Styrkan


Utskottsberedning: -----1999/2000:UU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U16 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:U16 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Det nordiska samarbetet har varit lyckosamt på en lång rad områden. Den fria rörligheten av människor samt gemensamma satsningar inom viktiga politikområden som miljö och utbildning är några tydliga


Utskottsberedning: -----1999/2000:UU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U15 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:U15 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 I regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet för 1999 finns ett avsnitt om kultur och media avsnitt 3:1Under detta kapitel talas det om gemensam nordisk TV. Mot bakgrund av detta vill vi påminna


Utskottsberedning: --1999/2000:UU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U14 av Marianne Samuelsson och Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:U14 av Samuelsson, Marianne mp med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999 Inledning Under verksamhetsåret 1999 har EU tagit de kanske största stegen mot vad vi kan kalla en federal statsbildning, beslutet om en gemensam militär styrka


Utskottsberedning: ------------1999/2000:UU10
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U13 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:U13 av Gustafsson, Holger kd med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999 Kristdemokraterna anser att det nu är dags att på allvar förespråka en internationell politisk agenda som inkluderar ett fokus på den enskilda människan och människovärdet.


Utskottsberedning: ---1999/2000:UU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U12 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:U12 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999 I regeringens skrivelse 1999/2000:60 redogörs för verksamheten i Europeiska unionen under 1999. Av särskilt intresse för framtiden är dels de rekommendationer och


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö36 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö36 av Ångström, Lars mp med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Den omfattande nedrustning som skett i vår omvärld sedan det kalla krigets slut har skapat ett gynnsamt säkerhetspolitiskt läge. Militärutgifterna har halverats i Europa och de har minskat med över 90 i Ryssland.


Utskottsberedning: ----------1999/2000:FöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö28 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö28 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret 1 Sammanfattning Folkpartiet liberalerna anser att föreliggande proposition bör avslås. Förutom att den står och stampar i en förlegad syn på Sveriges roll i europeisk säkerhetspolitik saknas dels förutsättningar


Utskottsberedning: ---------------------------1999/2000:FöU2 1999/2000:FöU4 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö24 av Jeppe Johnsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö24 av Johnsson, Jeppe m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Inledning Svenskt försvar skall vara starkt. Det skall kunna leva upp till de krav som vår omvärld ställer. Det får aldrig planeras för och utformas efter förhoppningar och önskedrömmar utan efter den verklighet


Utskottsberedning: -----1999/2000:FöU2 1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö20 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö20 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret 1 Sammanfattning Regeringens proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, gör Sverige svagare. Det är en i hast framkastad idéskiss som grundar sig på en ekonomisk ram som dikterats av samarbetet med Vänsterpartiet


Utskottsberedning: -----------------1999/2000:FöU2 1999/2000:UU12 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U11 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:U11 av Green, Monica s med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen Barnen i det fortsatta Östersjösamarbetet Regeringens skrivelse Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen innehåller, förutom en redogörelse för de förändrade


Utskottsberedning: -1999/2000:UU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U10 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:U10 av Samuelsson, Marianne mp med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen Inledning Samarbetet med våra grannländer är av ett speciellt slag. De ekonomiska, sociala och historiska banden är starka och kommunikationerna väl utvecklade. I


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:UU6
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:U9 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen Inledning För Kristdemokraterna är det en självklarhet att Sverige tar aktiv del i det samarbete som nu växer fram mellan länderna kring Östersjön. Sverige bör vara en av


Utskottsberedning: -----1999/2000:UU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U8 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:U8 av Ludvigsson, Anne s med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen Regeringens skrivelse Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen innehåller förutom en redogörelse för de förändrade politiska och ekonomiska förutsättningarna


Utskottsberedning: --1999/2000:UU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation