Dokument & lagar (232 750 träffar)

Motion 2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. S Fler kontrollplatser för tunga fordon i Sörmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fler kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU11

Motion 2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2671 av Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2671 av Olle Thorell S Strömsholms kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Strömsholms kanal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strömsholms kanal i Dalarna och Västmanland är en viktig angelägenhet för såväl kanalbolagets


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2671 av Olle Thorell (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2671 av Olle Thorell (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. S E18 KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skyndsamt bygga motorvägsstandard på E18 på sträckan mellan Köping och Västjädra och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2666 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2666 av Carina Ödebrink m.fl. S Förbättrad infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad infrastruktur i Jönköpings län och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2666 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2666 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2665 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2665 av Mathias Tegnér S Om höghastighetståg och en fungerande tågtrafik i Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för höghastighetståg i Sverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2665 av Mathias Tegnér (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2665 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2659 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2659 av Jörgen Hellman m.fl. S Infrastrukturen inom Fyrbodal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att utveckla väg- och järnvägstrafiken inom Fyrbodal och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2659 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2659 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2651 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2651 av Saila Quicklund M Landsbygden och införande av självkörande fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att prioritera landsbygden vid införande av självkörande fordon och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2651 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2651 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2627 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2627 av Anders Åkesson m.fl. C Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering En välfungerande transportinfrastruktur är en förutsättning för att det


Utskottsberedning: 2018/19:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2627 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2627 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2580 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2580 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe båda M Transporter med släp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nuvarande regler för körkort som gör att små, lätta bilar med sämre bromssystem tillåts dra större och tyngre släp än vad större


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2580 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2580 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2567 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2567 av Ida Drougge M Östlig förbindelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av projektet Östlig förbindelse i Stockholms län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholms befolkning ökar i rekordfart. Sedan många år


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2567 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2567 av Ida Drougge (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson båda C Visa att landsbygdsföretagarna finns Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om generösare bedömning av skyltningsregler vid allmänna vägar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling båda C Översyn av den svenska sjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsätta en utredning gällande sjöfartens organisation i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU14

Motion 2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling båda C Ökat driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett ökat ekonomiskt driftbidrag till kommunala flygplatser


Utskottsberedning: 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2554 av Rickard Nordin C Förslag för ökad cyklism i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hänsyn till samtliga trafikslag vid vägbyggnationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2553 av Rickard Nordin C Ljusföroreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för minskade effekter av ljusföroreningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ljusföroreningar är ett växande problem allt mer lyses upp


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2542 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2542 av Rickard Nordin C Synliggöra miljöbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra bokstavsbeteckningarna på registreringsskyltar för att synliggöra miljöbilsinnehav och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2542 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2542 av Rickard Nordin (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen båda C Bredband i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta kommunal medfinansiering vid bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2522 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2522 av Per Åsling C Infrastruktursatsningar i Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ändrade prioriteringar i syfte att åtgärda infrastruktur i Jämtlands län och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2522 av Per Åsling (C) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:2522 av Per Åsling (C) (pdf, 98 kB)

Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio båda C Ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett permanent ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio båda C Förverkligande av Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska inleda diskussioner med berörda regioner och intressenter och skyndsamt hitta finansieringslösningar


Utskottsberedning: 2018/19:FiU6 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (pdf, 88 kB)