Dokument & lagar (257 797 träffar)

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 3 lagen om regionalt utvecklingsansvar ska lyda: Denna lag gäller för landstingen, dock inte

2018-04-25

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. L med anledning av prop 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utredningsverksamheten ska utvidgas till att omfatta även självmord, grov

2018-04-25

Motion 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M med anledning av Regeringens skrivelse 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida- finansierad myndighetssamverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av åtgärder med anledning av variationer

2018-04-25

Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:4143 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4143 av Rickard Nordin C med anledning av Skrivelse 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och förstärka stödet för produktion av solel och tillkännager detta

2018-04-25

Motion 2017/18:4143 av Rickard Nordin (C) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:4143 av Rickard Nordin (C) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. SD med anledning av proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redan nu besluta att en utvärdering av licenssystemet ska genomföras om fem år efter införandet,

2018-04-25

Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-)

Motion till riksdagen 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. med anledning av Regeringens proposition 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om staten genom delar av totalförsvaret tillhandahåller IT standardplattformar

2018-04-25

Motion 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av regeringens proposition 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen efter 24 månader ska utvärdera och vid behov revidera lagen utifrån

2018-04-25

Motion 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av Regeringens proposition 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga ochdigitala tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en svensk cybersäkerhetsmyndighet och tillkännager

2018-04-25

Motion 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att den som bedriver

2018-04-25

Motion 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:4137 av Hamza Demir m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4137 av Hamza Demir m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:244 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör beräkna kostnaderna för en eventuell olycka

2018-04-25

Motion 2017/18:4137 av Hamza Demir m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:4137 av Hamza Demir m.fl. (V) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:4136 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4136 av Birger Lahti m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:237 Elmarknadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ellagen bör ändras i syfte att motverka oskäliga prishöjningar för konsumenterna och tillkännager detta för regeringen.

2018-04-25

Motion 2017/18:4136 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:4136 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av regeringens skrivelse 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör låta analysera det samlade stödet till

2018-04-25

Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. M, C, L, KD med anledning av proposition 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

2018-04-25

Motion 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. SD med anledning av regeringens proposition 2917/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda möjligheten att i lag ändra begreppet

2018-04-25

Motion 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till lagstiftning som innebär att självmord

2018-04-25

Motion 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda

2018-04-25

Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att utreda inrättande av kvalitetsmärkning

2018-04-25

Motion 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1226 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:1226 Hot och våld mot anställda inom vården av Thomas Finnborg M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I en enkät från Läkarförbundet förra året framkom att var fjärde läkare hotats under det senaste året. Hoten sker inom akutvården, psykiatrin, primärvården och barnsjukvården. Även lärare

Inlämnad: 2018-04-25 Svarsdatum: 2018-05-02 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1226 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1225 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:1225 Miljardaffärer med olaglig tobak av Thomas Finnborg M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under senare år har Tullverkets beslag av smuggelcigaretter och olaglig röktobak blivit allt större. Inte bara mängderna har blivit större. Också beslagen har blivit fler. Däremot tycks polisens

Inlämnad: 2018-04-25 Svarsdatum: 2018-05-02 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1225 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1224 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Fråga 2017/18:1224 Trafikverkets förslag till ny vägklassificering av Anna-Caren Sätherberg S till Statsrådet Tomas Eneroth S Trafikverket föreslår att en ny klassificering, vägtyp 6 lågtrafikerade vägarinförs. Dessa vägar skulle endast hållas framkomligai jämförelse med vägtyp 5, som innebär en vägstandard där färd i

Inlämnad: 2018-04-25 Svarsdatum: 2018-05-02 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1224 av Anna-Caren Sätherberg (S) (pdf, 87 kB)