Dokument & lagar (230 287 träffar)

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 3 lagen om regionalt utvecklingsansvar ska lyda: Denna lag gäller för landstingen, dock inte

2018-04-25

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. L med anledning av prop 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utredningsverksamheten ska utvidgas till att omfatta även självmord, grov

2018-04-25

Motion 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M med anledning av Regeringens skrivelse 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida- finansierad myndighetssamverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av åtgärder med anledning av variationer

2018-04-25

Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:4143 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4143 av Rickard Nordin C med anledning av Skrivelse 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och förstärka stödet för produktion av solel och tillkännager detta

2018-04-25

Motion 2017/18:4143 av Rickard Nordin (C) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:4143 av Rickard Nordin (C) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. SD med anledning av proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redan nu besluta att en utvärdering av licenssystemet ska genomföras om fem år efter införandet,

2018-04-25

Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-)

Motion till riksdagen 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. med anledning av Regeringens proposition 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om staten genom delar av totalförsvaret tillhandahåller IT standardplattformar

2018-04-25

Motion 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av regeringens proposition 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen efter 24 månader ska utvärdera och vid behov revidera lagen utifrån

2018-04-25

Motion 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av Regeringens proposition 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga ochdigitala tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en svensk cybersäkerhetsmyndighet och tillkännager

2018-04-25

Motion 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att den som bedriver

2018-04-25

Motion 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:4137 av Hamza Demir m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4137 av Hamza Demir m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:244 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör beräkna kostnaderna för en eventuell olycka

2018-04-25

Motion 2017/18:4137 av Hamza Demir m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:4137 av Hamza Demir m.fl. (V) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:4136 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4136 av Birger Lahti m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:237 Elmarknadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ellagen bör ändras i syfte att motverka oskäliga prishöjningar för konsumenterna och tillkännager detta för regeringen.

2018-04-25

Motion 2017/18:4136 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:4136 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av regeringens skrivelse 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör låta analysera det samlade stödet till

2018-04-25

Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. M, C, L, KD med anledning av proposition 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

2018-04-25

Motion 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. SD med anledning av regeringens proposition 2917/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda möjligheten att i lag ändra begreppet

2018-04-25

Motion 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till lagstiftning som innebär att självmord

2018-04-25

Motion 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda

2018-04-25

Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att utreda inrättande av kvalitetsmärkning

2018-04-25

Motion 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 70 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:9

EN GRA N SKN I N GSRA PPO R T FRÅ N R IKS REV I SION E N TILL RIK SDA GE N BESLUTA D 2 0 1 8 0 4 0 6 DN R: 3 1 1 2 0 1 7 0 1 2 8 RIR 2 0 1 8 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Nekad sjuk- och aktivitetsersättning effekter på inkomst och

2018-04-24

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:9 (pdf, 753 kB)

Motion 2017/18:4129 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4129 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg båda SD med anledning av prop. 2017/18:239 En ny kategori av taxitrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även taxibilar som ingår i den nya kategorin av taxitrafik ska vara märkta eller försedda

2018-04-24

Motion 2017/18:4129 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:4129 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (pdf, 63 kB)

utskottsdokument 2017/18:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:41 DATUM 2018-04-12 TID 08.4608.50 09.0010.20 10.3011.30 11.4512.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:40. 2 Granskningsärende 7 Ministerns för högre utbildning och

2018-04-12

utskottsdokument 2017/18:41 (docx, 37 kB)