Dokument & lagar (264 357 träffar)

Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:171 av Mattias Ingeson KD Statliga arbetsgivares särskilda ansvar för en jämlik arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda offentliga arbetsgivares ansvar för jämlikt tillträde till arbetsmarknaden och tillkännager

2018-10-23

Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:170 av Mattias Ingeson KD Lika villkor för civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av stödet till idrottsrörelsen bör göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt Socialavgiftslagen 2000:980 2

2018-10-23

Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En hållbar energipolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om energipolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenkraften

2018-10-23

Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 96 kB) Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 174 kB)

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. SD Avskaffa kemikalieskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska

2018-10-23

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. SD Business Sweden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Business Sweden i uppdrag att ge tillväxtekonomier som eftersträvar upprätthållandet av mänskliga rättigheter högre prioritet och tillkännager detta

2018-10-23

Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. SD Det svenska stålet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera svensk basindustri vid utformning av energipolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i

2018-10-23

Motion 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. SD En handelspolitik för tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en konkurrensöversyn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka

2018-10-23

Motion 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga om energipolitikens inriktning med hänsyn tagen till industrin och den svenska nationens behov

2018-10-23

Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. SD Exponentiella teknologier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt råd med sakkunniga experter vars uppgift blir att arbeta med exponentiella teknologier samt andra viktiga teknologiområden

2018-10-23

Motion 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. SD Export av svenskt snus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att avskaffa Europeiska unionens totalförbud mot export av svenskt snus och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-23

Motion 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. SD Hårdare reglering av handel med metallskrot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett kontantförbud vid hantering av handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2018-10-23

Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den statliga riskkapitalfinansieringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-10-23

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. SD Krafttag mot bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en myndighetsadministrerad varningslista gällande bluffakturor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-10-23

Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. SD Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Regelrådet från Tillväxtverket till Statsrådsberedningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-10-23

Motion 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. SD Mineralpolitik för en stark gruvnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka infrastrukturen kopplat till gruvnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-10-23

Motion 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. SD Näringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna är ett i grunden ett marknadsliberalt och handelsinriktat

2018-10-23

Motion 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. SD Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbar tillväxt för företag och medborgare i landets alla regioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-10-23

Motion 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:154 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:154 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Serverhallar en ny basnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utarbeta en nationell strategi för etableringar av datacenter i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

2018-10-23

Motion 2018/19:154 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:154 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. SD SJ AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över statens finansiella mål för SJ AB som bör sänkas och tillkännager detta för regeringen. Motivering SJ AB är ett aktiebolag, ägt av svenska

2018-10-23

Motion 2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:152 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:152 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka tiden för tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2018-10-23

Motion 2018/19:152 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:152 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)