Dokument & lagar (154 826 träffar)

Motion 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V) med anledning av Regeringens proposition 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Regeringens proposition 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad

2017-05-23

Motion 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheten att använda drönare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som


Utskottsberedning: 2016/17:JuU31

Motion 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD) med anledning av prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen besl utar att kameraövervakningslagen (2013:460) ändras i enlighet med vad som anges i motionen. Motivering Efter


Utskottsberedning: 2016/17:JuU31

Motion 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att incitamenten att gå från bidrag till arbete bör skärpas för att stärka den kommunala


Utskottsberedning: FiU

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan

2017-05-18

Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :39 DATUM 2017-05-16 TID 11:00–11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om en rymdstrategi för Europa Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt

2017-05-16

Skatteutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 34 DATUM 2017-05-16 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1 till

2017-05-16

Näringsutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 31 DATUM 2017–05–16 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:30. § 2 Information från regeringen Statssekreterare Niklas Johansson,

2017-05-16

Kulturutskottets protokoll 2016/17:30

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 30 DATUM Tisdagen den 16 maj 2017 TID Kl. 11.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:29 av den 9 maj 2017. § 2 Överläggning med regeringen Utskottet

2017-05-16

Finansutskottets protokoll 2016/17:43

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 43 Datum 2017-05-16 Tid Kl. 09.00-10.46 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport , Svensk finanspolitik 2017 Professor Harry Flam, Finanspolitiska rådets ordförande presenterade rapporten. Finansminister

2017-05-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 8 DATUM 2017-05-16 TID 11.00-11.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Caroline Schmölzer från socialutskottets kansli fick närvara vid punkt 1 på föredragningslistan. Denna

2017-05-16

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16/17:34 DATUM 2017–05-11 TID 09:30–11:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Inför utrikesrådet (FAC) Information från kabinettssekreterare Annika Söder, t.f. chef Jörgen Persson och kansliråd Moa Lagercrantz, samtliga från Utrikesdepartementet. Ledamöternas

2017-05-11

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2016/17:8

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7:8 DATUM 2017-05-11 TID 09.00–09.10 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:7. § 2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats

2017-05-11

Socialutskottets protokoll 2016/17:42

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 42 DATUM 2017-05-11 TID 09.30–09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:41. § 2 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och

2017-05-11

Skatteutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 33 DATUM 2017-05-11 TID 10.00–10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:32. § 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. §

2017-05-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 35 DATUM 2017-05-11 TID 10.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:34. § 2 EU-frågor på det migrationspolitiska området Statssekreterare

2017-05-11

Näringsutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 30 DATUM 2017–05–11 TID 10.00–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare

2017-05-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 37 DATUM 2017-05-11 TID 10.00 – 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Uppvaktning av Eldrimner Representanter för Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, uppvaktade utskottet

2017-05-11

Justitieutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 27 DATUM 2017-05-11 TID 09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:26. § 2 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott (JuU13 ) Utskottet

2017-05-11

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :36 DATUM 2017-05-11 TID 10.00–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information av Försvarsmakten Överbefälhavare Micael Bydén och säkerhetspolitiske rådgivaren Ditte Egnell informerade om aktuella frågor. Ledamöternas

2017-05-11