Dokument & lagar (158 943 träffar)

Motion 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av proposition 2017/18:24 koppling skola arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenkla arbetsmarknadens regler för att underlätta pro och tillkännager

2017-10-23

Motion 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 60 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-17 TID 11:00–11:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jonas Brynhildsen, tillträdande utskottshandläggare, fick närvara vid dagens sammanträde samt sammanträdet torsdagen den 26 oktober

2017-10-17

Skatteutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Cecilia Widegren (M) särskilt välkommen till dagens sammanträde. § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:4. § 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen

2017-10-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2017-10-17 TID 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:5. § 2 Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen

2017-10-17

Näringsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017–10–17 TID 11.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. § 2 Biogas i naturgasnätet (NU7) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:202

2017-10-17

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (FöU2y) Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition 2016/17:215. Utskottet justerade

2017-10-17

Finansutskottets protokoll 2017/18:8

Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum 2017-10-17 Tid 11.00-11.36 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Information från riksbanksfullmäktiges presidium Susanne Eberstein, ordförande och Michael Lundholm, vice ordförande informerade utskottet om aktuella frågor. § 2 Anmälningar Ordföranden

2017-10-17

Finansutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-17 TID 11:00-13:12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:5. § 2 Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2017-10-17

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-12 TID 10:00–10:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Politisk information i skolan (UbU6) Utskottet

2017-10-12

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017–10–12 TID 09:30–11:10 11:25–12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Brexit Information om Brexit från statssekreterare Hans Dahlgren, Brexit-ambassadör Jan Olsson och kansliråd Maria Ermanno Fäldner, samtliga från

2017-10-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-12 TID 10.30–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:4. § 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när

2017-10-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.00–9.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Besök av justitieombudsmännen Utskottet beslutade att bjuda in justitieombudsmännen till ett öppet sammanträde torsdagen den 7 december 2017 för presentation

2017-10-12

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 10.00–10.10 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. § 2 Start för Europeiska försvarsfonden (FöU10) Utskottet inledde granskningen av KOM(2017) 295. Ärendet

2017-10-12

Finansutskottets protokoll 2017/18:7

Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:7 Datum 2017-10-12 Tid Kl. 10.30-10.40 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Val av vice ordförande Elisabeth Svantesson valdes till vice ordförande. § 2 Anmälningar - Seminarium på Riksbanken om E-kronan 18 oktober. - Inbjudan till utrikesutskottets

2017-10-12

Civilutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.30−11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om barns skuldsättning. Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2. Vid protokollet Justeras

2017-10-12

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Motivering Regeringen har föreslagit


Utskottsberedning: 2017/18:UbU10

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att förbättra metodiken


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även sjöfart som går mellan


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 410 kB) Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 425 kB)

Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i de delar som avser krav på att tillhandahållande av hållbarhetsinformation


Utskottsberedning: 2017/18:FiU16

Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 70 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017–10–10 TID 11:00–11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Information om Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

2017-10-10