Dokument & lagar (154 590 träffar)

Motion 2016/17:3654 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3654 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medge att regeringen ställer en svensk väpnad styrka

2017-03-24

Motion 2016/17:3654 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:3654 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 29 DATUM 2017-03-21 TID 11:00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28. Vuxenutbildningen (UbU16) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. Nästa

2017-03-21

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 26 DATUM 2017–03-21 TID 11:00–12:15 12:18–13:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Arbetet i FN:s säkerhetsråd Information om arbetet i FN:s säkerhetsråd från enhetschef FN-enheten Efraim Gomez, FN-ambassadör

2017-03-21

Trafikutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17: 26 DATUM 2017-03-21 TID 11.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Transportstyrelsen Vikarierande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, Mattias Andersson och Maria Hed från Transportstyrelsen informerade

2017-03-21

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :27 DATUM 2017-03-21 TID 11.00–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:92 och motioner. Ärendet

2017-03-21

Motion 2016/17:3651 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3651 av Ola Johansson (C) med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen som syftar till att öka möjligheterna att använda tidsbegränsade bygglov för


Utskottsberedning: 2016/17:CU21

Motion 2016/17:3651 av Ola Johansson (C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3651 av Ola Johansson (C) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:3653 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3653 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) med anledning av Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier pågymnasienivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna

2017-03-17

Motion 2016/17:3653 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:3653 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2016/17:3652 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3652 av Paula Bieler m.fl. (SD) med anledning av Med anledning av proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den

2017-03-17

Motion 2016/17:3652 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3652 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen

2017-03-17

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av prop. (2016/17:133) Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

2017-03-17

Motion 2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 83 kB) Motion 2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 28 DATUM 2017-03-16 TID 10:00–10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:27. Inkomna EU-dokument och EU-blad Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes

2017-03-16

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 25 DATUM 2017–03-16 TID 08:00–09:05 09:30–12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors från EU-nämndens kansli fick närvara under

2017-03-16

Trafikutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17: 25 DATUM 2017-03-16 TID 10.00–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Gröna bilister Ordföranden Johanna Grant och Jesper Johansson från föreningen Gröna bilister informerade om aktuella frågor. § 2 Justering av protokoll Utskottet

2017-03-16

Socialutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 30 DATUM 2017-03-16 TID 09.30–09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Äldrefrågor (SoU9) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner

2017-03-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 2 7 DATUM 2017-03-16 TID 10.30–10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:26. § 2 Ny lag om Pensio n s myndighetens

2017-03-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 26 DATUM 2017-03-16 TID 10.00 – 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ny suppleant i utskottet Ordföranden hälsade Cassandra Sundin (SD) välkommen som suppleant i utskottet. § 2 Information

2017-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 3 2 DATUM 2017-03-16 TID 09.00–09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten M.L., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara under

2017-03-16

Justitieutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 19 DATUM 2017-03-16 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:18. § 2 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån

2017-03-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-03-16 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Nya utstationeringsregler (AU9 ) Utskottet behandlade proposition 2016/17:107 och motioner. Ärendet bordlades. § 2 Förfrågan om möte med

2017-03-16

Motion 2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SfU

Motion 2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 75 kB)