Dokument & lagar (156 772 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-05-16 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av generaldirektör Annika Öster, Brottsoffermyndigheten 2. Justering av protokoll 3. Utökad samverkan mellan domstolar (JuU26) Justering Proposition

2017-05-16 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-05-02 11:30 Plats : Försvarets radioanstalt, Lovön 1. Information från Försvarets radioanstalt (FRA) 2. Nästa sammanträde Torsdagen den 4 maj 2017 kl. 10.00. Bilagor PM

2017-05-02 11:30:00

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information om skollagsfrågor Statsrådet Gustav Fridolin m.fl., Utbildningsdepartementet 2. Information om gymnasiets naturbruksprogram Statssekreteraren

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:6 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5.

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 7-23 1 . Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:32 2. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (TU6y) Justering Proposition 2016/17:146 och motioner Föredragande:

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : Andrakammarsalen Näringsutskottet håller offentlig utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Bilagor

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:34 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Sveriges konsumenter Uppvaktning med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige 2. Ändring i lagen om

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:44 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:44 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:44 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21) Fortsatt beredning Skr. 2016/17:75

2017-05-02 11:00:00

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1. Sverige behöver en ny reformagenda 2. Alliansens bedömning av svensk ekonomi Starkare internationell återhämtning Utanförskapet

2017-04-28

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 741 kB) Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 1179 kB)

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-04-27 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå (SfU19) Justering Prop.

2017-04-27 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:41 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:41 Datum och tid : 2017-04-27 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31) Justering Prop. 2016/17:163 Tidigare behandlat 6 april Föredragande:

2017-04-27 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information från Skolverket om skollagsfrågor, placering av elev vid skolenhet Chefsjuristen Jonas Nordström och juristen Lina Abrahamsson Kanslikommentar

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:31 2 . Riksdagens skrivelser till regeringen (TU4y) Justering Skrivelse 2016/17:75 Föredragande:

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU5y) Justering Skr. 2016/17:75 Föredragande:

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Regional tillväxtpolitik (NU16) Justering Motioner Föredragande: CR 3. Mineralpolitik (NU17) Justering Motioner Föredragande:

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (MJU4y) Justering Skrivelse 2016/17:115 och 1 motion Föredragande:

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2015 (JuU11) Justering Skrivelse 2016/17:69 Föredragande: KH 3.

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Information från EU-kommissionen Generaldirektör Michel Servoz, DG EMPL 2. Genomförande av sjöfolksdirektivet (AU11) Justering Prop. 2016/17:120 Föredragande:

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17: Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17: Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17: Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 5-38 Bilagor

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:39 Torsdag 2017-04-27 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:39 Datum och tid : 2017-04-27 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:38 2. Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SoU16) Justering Prop. 2016/17:122 och

2017-04-27 09:30:00