Dokument & lagar (44 346 träffar)

Motion 2002/03:N16 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N16 av Mikael Odenberg m.fl. (m) med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB 1  Sammanfattning Propositionens förslag till lösning av den akuta krisen i SJ AB skulle rädda företaget från att tvingas gå i likvidation men ger inget


Utskottsberedning: 2002/03:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2002/03:So256 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So256 av Sonja Fransson (s) Förbättring av bilstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om nödvändigheten av förbättring av bilstödet. Motivering Bilen betyder för de allra flesta frihet, tillgänglighet, frihet


Utskottsberedning: 2002/03:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:N271 av Yvonne Andersson (kd) och Anna Lindgren (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N271 av Yvonne Andersson (kd) och Anna Lindgren (m) Kärnkraften och Barsebäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kärnkraften och Barsebäck 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2002/03:NU3 2002/03:SkU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:K334 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K334 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Punktskriftsutbildning och rätten att kommunicera med punktskkrift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en permanent punktskriftsutbildning. 1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2002/03:KU23 2003/04:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. (fp) med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utförsäljning av SJ AB och Green Cargo AB. Motivering I


Utskottsberedning: 2001/02:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr11 av Dan Kihlström m.fl. (kd, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr11 av Dan Kihlström m.fl. (kd, fp) med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning om spelmarknaden och den nya tekniken. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2001/02:KrU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 1 bifall,

Motion 2001/02:Fö22 av Hans Stenberg (s) och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö22 av Hans Stenberg (s) och Birgitta Sellén (c) med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av myndigheter utanför Stockholmsregionen. Motivering I


Utskottsberedning: 2001/02:FöU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L24 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:L24 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår prop. 2001/02:123 såvitt avser prövning av tillstånd för internationella adoptioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. (s) med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap såvitt avser 3 kap. 2 § med den ändringen att första stycket


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L17 av Gustaf von Essen och Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L17 av Gustaf von Essen och Lennart Fridén (m) med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2001/02:123 i enlighet med vad i motionen anförs. Regeringens förslag Regeringen föreslår att


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K88 av Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:K88 av Yvonne Ruwaida (mp) med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning  18 2 Förslag till riksdagsbeslut  19 3 Motivering  20 3.1 Inledning  20 3.2 EU-konventet kräver en bred demokratisk förankring i Sverige  21 3.3 EU:s


Utskottsberedning: 2001/02:KU29 2001/02:KU34 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m) med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för Sveriges hållning under EU:s framtidsarbete. 2 Bakgrund I skrivelse 2001/02:115


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:U231 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:U231 av Alf Svensson m.fl. (kd) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1  Sammanfattning Under de senaste 30 åren har många människor i utvecklingsländer rest sig ur fattigdom. Livsvillkoren har förbättrats och allt fler lever längre. Samtidigt har aldrig så många människor fötts


Utskottsberedning: 2001/02:UU2 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. (m) Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra medlemskap i Nordiska rådet för Estland, Lett-land och Litauen. Riksdagen tillkännager för regeringen

Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. (m) Barn i världen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i sitt utvecklingsarbete bör verka för att minska antalet barn på institution och ge stöd till humanare omvårdnadsformer. Riksdagen


Utskottsberedning: 2001/02:UU8 2002/03:UU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, ,

Motion 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. (m) Från monopol och beroende till mångfald och välfärd 1  Sammanfattning Trots världens högsta skatter finns det stora brister i den svenska välfärden. Vårdköer, socialt och ekonomiskt utanförskap och bristande samordning mellan olika ansvarsområden är


Utskottsberedning: 2001/02:SoU11 2001/02:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sk246 av Ola Karlsson och Inga Berggren (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk246 av Ola Karlsson och Inga Berggren (m) Platt skatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av ett skattesystem med platt skatt. Motiv för vårt förslag Nuvarande skattesystem är orättvist, ineffektivt


Utskottsberedning: 2001/02:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sf270 av Kenneth Johansson m.fl. (c, v, kd, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf270 av Kenneth Johansson m.fl. (c, v, kd, mp) Barnets rättigheter i asylprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att uppdra åt Migrationsverket att prioritera barnets rättigheter i asylprocessen. Motivering Enligt regeringens


Utskottsberedning: 2001/02:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sf252 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf252 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s) Adoptionsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om åldersgräns för adoptionsbidrag. Åldersgräns för adoptionsbidrag Adoptionsbidraget höjdes vid årsskiftet


Utskottsberedning: 2001/02:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N321 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N321 av Per Westerberg m.fl. (m) FoU och samverkan i innovationssystemet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av ett bättre svenskt forskningsklimat. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2001/02:NU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,