Dokument & lagar (239 802 träffar)

Motion 2018/19:334 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:334 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Obedövad slakt och foie gras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött som köps in via offentlig upphandling ska komma från djur som slaktats i enlighet med svenska djurskyddsregler och

2018-11-13

Motion 2018/19:334 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:334 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:333 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:333 av Markus Wiechel SD Energimedvetenhet inom bostadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om energieffektiviserings- och energisparlån och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

2018-11-13

Motion 2018/19:333 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:333 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:332 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:332 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Djurskyddsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en djurbalk för såväl vilda som tama djur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-11-13

Motion 2018/19:332 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:332 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:331 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:331 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Civilkuragelag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en civilkuragelag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk lag kräver inte idag någon skyldighet

2018-11-13

Motion 2018/19:331 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:331 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:330 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:330 av Markus Wiechel SD Avskaffa Systembolagets monopol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja ett arbete för att avskaffa Systembolagets monopol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Grunden till det svenska alkoholmonopolet

2018-11-13

Motion 2018/19:330 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:330 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:329 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:329 av Markus Wiechel SD Avskaffa EBO-lagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under alltför många år har Sverige tagit emot fler invandrare än vad samhället har klarat

2018-11-13

Motion 2018/19:329 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:329 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:328 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:328 av Markus Wiechel SD Avskaffa Arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsförmedlingen är idag Sveriges största

2018-11-13

Motion 2018/19:328 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:328 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:327 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:327 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur arvsfonden fungerar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-11-13

Motion 2018/19:327 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:327 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:326 av Mikael Strandman (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:326 av Mikael Strandman SD Avskaffande av lag 2014:227 om färdigställandeskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa lag 2014:227 om färdigställandeskydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering När en konsument anlitar

2018-11-13

Motion 2018/19:326 av Mikael Strandman (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:326 av Mikael Strandman (SD) (pdf, 113 kB)

Motion 2018/19:325 av Michael Anefur (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:325 av Michael Anefur KD Kommunal polis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa kommunal polis med ettårig utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler personer upplever otrygghet i sitt närområde. Ofta anges

2018-11-13

Motion 2018/19:325 av Michael Anefur (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:325 av Michael Anefur (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk MP Informationsplikten för hivpositiva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i smittskyddslagen avskaffa den kontraproduktiva informationsplikten för hivpositiva och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-13

Motion 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk MP Legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ett system med legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande

2018-11-13

Motion 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Assisterad befruktning för alla familjer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om assisterad befruktning för alla familjer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla familjer ser inte likadana

2018-11-13

Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Barns rätt till alla sina föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det

2018-11-13

Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:320 av Robert Halef KD Humanitärt bistånd via kyrkor i Syrien och Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ge humanitärt bistånd till behövande via kyrkor i Syrien och Irak och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-12

Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:319 av Robert Halef KD Kriminalvårdens personal och namnbricka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka tryggheten för Kriminalvårdens personal genom att se över frågan om att personalen endast behöver ha sitt förnamn på namnbrickan, och

2018-11-12

Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:318 av Robert Halef KD Återuppbyggnad av kristna områden i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige som medlem av FN:s säkerhetsråd bör verka för en internationell givarkonferens för att bidra till återuppbyggandet av Nineveslätten,

2018-11-09

Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:317 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:317 av Robert Halef KD Folkmordet 1915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör erkänna folkmordet 1915 på syrianer, armenier, kaldéer, assyrier och pontiska greker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Årligen

2018-11-09

Motion 2018/19:317 av Robert Halef (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:317 av Robert Halef (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:316 av Hans Eklind (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:316 av Hans Eklind KD Förbud mot eftersupning i trafikbrottslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i trafikbrottslagen inkludera förbud mot s.k. eftersupning och tillkännager detta för regeringen. Motivering För den som googlar eftersupning

2018-11-09

Motion 2018/19:316 av Hans Eklind (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:316 av Hans Eklind (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:315 av Hans Eklind (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:315 av Hans Eklind KD Likvärdiga ekonomiska villkor för läkarutbildningen i Örebro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ansvaret för finansieringen av läkarutbildningen i Örebro så att samma ansvar tas för den som för de övriga

2018-11-09

Motion 2018/19:315 av Hans Eklind (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:315 av Hans Eklind (KD) (pdf, 72 kB)