Dokument & lagar (735 träffar)

Motion 1995/96:Fi137 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi137 av Lisbeth Staaf-Igelström (s) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. De mindre företagens problem med krediter gäller framför allt att de inte kan ställa bankmässiga


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi136 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi136 av Kjell Ericsson (c) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. De mindre företagens problem med krediter gäller framför allt att de inte kan ställa bankmässiga säkerheter.


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi135 av Helena Nilsson och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi135 av Helena Nilsson och Ingbritt Irhammar (c) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Att minska arbetslösheten i Sverige är högprioriterat. Olika insatser behövs för


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi134 av Marianne Carlström (s) och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi134 av Karin Olsson m.fl. (s) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt - kooperativt nyföretagande och länsvis


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi133 av Lars Hedfors (s) och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi133 av Lars Hedfors och Eskil Erlandsson (s, c) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Regeringen föreslår i proposition 1995/96:222 att riksdagen fattar beslut om att


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi132 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi132 av Gudrun Lindvall (mp) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Arbetstillfällen inom äggproduktionen Riksdagen beslutade 1988 att förbjuda värphöns i bur och övergångstiden


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi131 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi131 av Inger Lundberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1995/1996:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Formgivning som en av nycklarna till tillväxt och hög sysselsättning i Sverige Ett samhälle


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi130 av Hans Karlsson och Ann-Marie Fagerström (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi130 av Hans Karlsson och Ann-Marie Fagerström (s) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Regeringen föreslår riksdagen besluta att arbetslösheten halveras till år 2000.


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi129 av Jerry Martinger (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi129 av Jerry Martinger (m) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. I rubricerade proposition föreslås bl.a. en tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall. Nedsättningen


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi128 av Ulf Melin (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi128 av Ulf Melin (m) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. I propositionen skriver regeringen att den permanenta utbyggnaden av den högre utbildningen kommer att påbörjas hösten


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi127 av Eva Eriksson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi127 av Eva Eriksson (fp) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. I proposition 1995/96:222 föreslås en rad sysselsättningsstimulerande åtgärder. Vissa av förslagen riktar


Utskottsberedning: ---1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi126 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi126 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. I denna motion föreslås att statligt stöd inom ramen för de satsningar, som propositionen


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi125 av Sten Tolgfors och Per Bill (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi125 av Sten Tolgfors och Per Bill (m) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Sverige och Europa befinner sig i en period av genomgripande och mycket hastig förändring.


Utskottsberedning: ------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi124 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi124 av Kenth Skårvik m.fl. (fp) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Situationen för Samhall Läget för Samhall AB är mycket bekymmersamt. Sedan övergången till


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi123 av Anne Wibble m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi123 av Anne Wibble m.fl. (fp) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Inledning Denna motion skall läsas tillsammans med Folkpartiet liberalernas partimotion med


Utskottsberedning: -------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi122 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi122 av Per Unckel m.fl. (m) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Bakgrunden Regeringen presenterar i proposition 1995/96:222 vissa förslag till åtgärder för att


Utskottsberedning: --------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. (m) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Det råder bred enighet i samhället om att utbildning är en av de insatser som måste göras för att


Utskottsberedning: -----1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi120 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi120 av Bo Lundgren m.fl. (m) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. En skattepolitik för tillväxt och nya jobb Sveriges rekordhöga skattetryck är ett av den svenska ekonomins


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi119 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Dokument saknas


Utskottsberedning: -----1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi118 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi118 av Alf Svensson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Sammanfattning Anledningen till att riksdagen nu får möjlighet att behandla centrala frågor


Utskottsberedning: -----------------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation