Dokument & lagar (150 575 träffar)

Yttrande 2016/17:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2016/17:TU5y Årsboken om EU – Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2016/17:115 Årsboken om EU – Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och eventuella

2017-04-28

Yttrande 2016/17:TU5y (pdf, 180 kB)

Yttrande 2016/17:TU4y

Trafikutskottet s yttrande 2016/17 : TU4y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet uppmanade den 23 mars 2017 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016

2017-04-28

Yttrande 2016/17:TU4y (pdf, 264 kB)

Yttrande 2016/17:SoU6y

Socialutskottet s yttrande 2016/17 : SoU6y En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Till m iljö- och jordbruk sutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 23 mars 2017 att ge bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:104

2017-04-28

Yttrande 2016/17:SoU6y (pdf, 379 kB)

Yttrande 2016/17:SkU8y

Skatteutskottets yttrande 2016/17:SkU8y Vitbok om EU:s framtid Till utrikesutskottet Talmannen har remitterat meddelandet Vitbok om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) för granskning till utrikesutskottet. Utrikesutskottet beslutade den 30 mars att ge övriga utskott tillfälle att senast den 27 april 2017 yttra sig över

2017-04-28

Yttrande 2016/17:SkU8y (pdf, 167 kB)

Yttrande 2016/17:SkU7y

En livsmedelsstrategi för Sverige Dokumentet är inte publicerat

2017-04-28

Yttrande 2016/17:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2016/17:MJU5y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandling av riksdagens

2017-04-28

Yttrande 2016/17:MJU5y (pdf, 256 kB)

Yttrande 2016/17:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2016/17:MJU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och eventuella

2017-04-28

Yttrande 2016/17:MJU4y (pdf, 218 kB)

Yttrande 2016/17:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU5y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och följdmotioner i de delar de berör

2017-04-28

Yttrande 2016/17:KU5y (pdf, 345 kB)

Yttrande 2016/17:FiU4y

Finansutskottet s yttrande 2016/17 : FiU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 201 7 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 201 6 /1 7 :115 Verksamheten i Europeiska unionen

2017-04-28

Yttrande 2016/17:FiU4y (pdf, 257 kB)

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1. Sverige behöver en ny reformagenda 2. Alliansens bedömning av svensk ekonomi Starkare internationell återhämtning Utanförskapet

2017-04-28

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 741 kB) Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 1179 kB)

Yttrande 2016/17:UbU7y

Utbildningsutskottet s yttrande 2016/17 : UbU7y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 27 april 2017 yttra sig öve r skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under

2017-04-27

Yttrande 2016/17:UbU7y (pdf, 259 kB)

Yttrande 2016/17:TU7y

Trafikutskottets yttrande 2016/17:TU7y Vitbok om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över vitboken om EU:s framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025). Trafikutskottet har beslutat att yttra sig

2017-04-27

Yttrande 2016/17:TU7y (pdf, 165 kB)

Yttrande 2016/17:SoU7y

Socialutskottets yttrande 2016/17:SoU7y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Den 23 mars beslutade konstitutionsutskottet att anmoda övriga utskott att senast den 27 april 2017 yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under

2017-04-27

Yttrande 2016/17:SoU7y (pdf, 254 kB)

Yttrande 2016/17:KrU2y

Kulturutskottet s yttrande 2016/17 : KrU2y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 och eventuella

2017-04-27

Yttrande 2016/17:KrU2y (pdf, 121 kB)

Yttrande 2016/17:JuU10y

Vitbok om EU:s framtid Dokumentet är inte publicerat

2017-04-27

Yttrande 2016/17:JuU9y

Justitieutskottet s yttrande 2016/17 : JuU9y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikes utskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge övriga utskott och EU-nämnden möjlighet att yttra sig över skrivelse 20 1 6/17 :115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och två

2017-04-27

Yttrande 2016/17:JuU9y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2016/17:JuU8y

Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU8y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under

2017-04-27

Yttrande 2016/17:JuU8y (pdf, 412 kB)

Yttrande 2016/17:FöU7y

Försvarsutskottets yttrande 2016/17:FöU7y Vitbok om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge försvarsutskottet m.fl. möjlighet att yttra sig över Vitbok om EU:s framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025). Försvarsutskottet begränsar sitt

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FöU7y (pdf, 160 kB)

Yttrande 2016/17:FöU6y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet U trikesutskottet beslutade den 30 mars 201 7 att ge försvarsutskottet m.fl. möj lighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2016 /1 7 :115 Verksamheten

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FöU6y (pdf, 141 kB)

Yttrande 2016/17:FiU5y

Finansutskottets yttrande 2016/17:FiU5y Vitboken om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge finansutskottet tillfälle att senast den 27 april yttra sig över kommissionens vitbok om EU:s framtid (KOM(2017) 2025). Finansutskottet har beslutat att inom sitt beredningsområde

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FiU5y (pdf, 135 kB)