Dokument & lagar (29 714 träffar)

Proposition 2017/18:192

Bemyndigande i terrängkörningslagen

2018-03-20

Skrivelse 2017/18:188

Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer


Utskottsberedning: Utrikesutskottet

Proposition 2017/18:187

Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

2018-03-20

Proposition 2017/18:186

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

2018-03-20

Proposition 2017/18:185

En ny lag om ekonomiska föreningar

2018-03-20

Proposition 2017/18:183

En gymnasieutbildning för alla

2018-03-20

Proposition 2017/18:182

Samling för skolan

2018-03-20

Proposition 2017/18:180

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2018-03-20

Proposition 2017/18:177

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

2018-03-20

Proposition 2017/18:176

Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

2018-03-20

Proposition 2017/18:174

En mer heltäckande terrorismlagstiftning

2018-03-20

Proposition 2017/18:164

En kommunal kulturskola för framtiden en strategi för de statliga insatserna

2018-03-20

Proposition 2017/18:162

Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

2018-03-20

Proposition 2017/18:158

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

2018-03-20

Proposition 2017/18:155

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

2018-03-20

Proposition 2017/18:151

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

2018-03-20

Proposition 2017/18:149

En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning

2018-03-20

Proposition 2017/18:148

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor

2018-03-20

Skrivelse 2017/18:146

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030


Utskottsberedning: Utrikesutskottet

Proposition 2017/18:145

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

2018-03-20