Dokument & lagar (9 749 träffar)

Skrivelse 2016/17:69

Regeringens skrivelse 2016/17:69 Redovisning av användningen av hemliga Skr. tvångsmedel under år 2015 2016/17:69 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 december 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU11 Sista motionsdag: 2017-01-13

Skrivelse 2016/17:69 (pdf, 667 kB)

Proposition 2016/17:68

Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar Regeringens proposition 2016/17:68 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar Prop. 2016/17:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:JuU10
Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:68 (pdf, 1417 kB)

Skrivelse 2016/17:63

Regeringens skrivelse 2016/17:63 Riksrevisionens rapport om asylboenden – Skr. Migrationsverkets arbete med att ordna boenden 2016/17:63 till asylsökande Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 december 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist (Justitiedepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2016/17:SfU9 Sista motionsdag: 2017-01-13

Skrivelse 2016/17:63 (pdf, 1069 kB)

Skrivelse 2016/17:60

Regeringens skrivelse 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete Skr. och humanitärt bistånd 2016/17:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 december 2016 Stefan Löfven Isabella Lövin (Utrikesdepartementet ) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Denna skrivelse


Utskottsberedning: 2016/17:UU11 Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2017-01-13

Skrivelse 2016/17:60 (pdf, 626 kB)

Skrivelse 2016/17:64

Regeringens skrivelse 2016/17:64 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och Skr. långsiktighet inom biståndet 2016/17:64 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 december 2016 Stefan Löfven Isabella Lövin (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2016/17:UU8 Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2017-01-13

Skrivelse 2016/17:64 (pdf, 3850 kB)

Proposition 2016/17:61

Regeringens proposition 2016/17:61 Uppföljning av återvändandedirektivet och Prop. direktivet om varaktigt bosatta 2016/17:61 tredjelandsmedborgares ställning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:SfU8
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:61 (pdf, 1476 kB)

Skrivelse 2016/17:51

Regeringens skrivelse 2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga Skr. utbetalningar inom socialförsäkringen 2016/17:51 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 december 2016 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2016/17:SfU10 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-01-13

Skrivelse 2016/17:51 (pdf, 945 kB)

Skrivelse 2016/17:62

Regeringens skrivelse 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens Skr. principer i svensk utrikespolitik 2016/17:62 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 december 2016 Stefan Löfven Margot Wallström (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2016/17:UU15 Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2017-01-13

Skrivelse 2016/17:62 (pdf, 507 kB)

Proposition 2016/17:57

Regeringens proposition 2016/17:57 Transporter av frihetsberövade Prop. 2016/17:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 december 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll För att säkerställa en ändamålsenlig och


Utskottsberedning: 2016/17:JuU9
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:57 (pdf, 1045 kB)

Proposition 2016/17:55

Regeringens proposition 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier Prop. 2016/17:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 december 2016 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2016/17:FöU9
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:55 (pdf, 278 kB)

Proposition 2016/17:48

Regeringens proposition 2016/17:48 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av Prop. upplysningar om finansiella konton 2016/17:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 december 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:SkU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:48 (pdf, 733 kB)

Proposition 2016/17:47

Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet Regeringens proposition 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land- Prop. för-land-rapportering på skatteområdet 2016/17:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 december


Utskottsberedning: 2016/17:SkU14
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:47 (pdf, 3896 kB)

Proposition 2016/17:49

Regeringens proposition 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i Prop. kontantbranschen 2016/17:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfvén Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU15
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-12-14

Proposition 2016/17:49 (pdf, 344 kB)

Proposition 2016/17:44

Regeringens proposition 2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete Prop. 2016/17:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition redogörs för


Utskottsberedning: 2016/17:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-12-14

Proposition 2016/17:44 (pdf, 1275 kB)

Proposition 2016/17:31

Regeringens proposition 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i Prop. offentligt finansierad verksamhet 2016/17:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-12-14

Proposition 2016/17:31 (pdf, 579 kB)

Proposition 2016/17:50

Regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets Prop. utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Följdmotioner: 6 Sista motionsdag: 2016-12-14

Proposition 2016/17:50 (pdf, 1297 kB)

Skrivelse 2016/17:39

Regeringens skrivelse 2016/17:39 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva Skr. läkemedel 2016/17:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: 2016/17:SoU12 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-12-14

Skrivelse 2016/17:39 (pdf, 1394 kB)

Proposition 2016/17:45

Regeringens proposition 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på Prop. transportinfrastruktur 2016/17:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 november 2016 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:TU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 6 Sista motionsdag: 2016-12-07

Proposition 2016/17:45 (pdf, 389 kB)

Skrivelse 2016/17:40

Regeringens skrivelse 2016/17:40 Riksrevisionens rapport om skyddet för Skr. pensionssparare 2016/17:40 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 november 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2016-12-07

Skrivelse 2016/17:40 (pdf, 774 kB)

Skrivelse 2016/17:10

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Regeringens skrivelse 2016/17:10 Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik Skr. för en jämställd framtid 2016/17:10 Regeringen


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2016-12-07

Skrivelse 2016/17:10 (pdf, 1483 kB)