Dokument & lagar (9 760 träffar)

Proposition 2016/17:55

Regeringens proposition 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier Prop. 2016/17:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 december 2016 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2016/17:FöU9
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:55 (pdf, 278 kB)

Proposition 2016/17:48

Regeringens proposition 2016/17:48 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av Prop. upplysningar om finansiella konton 2016/17:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 december 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:SkU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:48 (pdf, 733 kB)

Proposition 2016/17:47

Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet Regeringens proposition 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land- Prop. för-land-rapportering på skatteområdet 2016/17:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 december


Utskottsberedning: 2016/17:SkU14
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:47 (pdf, 3896 kB)

Proposition 2016/17:49

Regeringens proposition 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i Prop. kontantbranschen 2016/17:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfvén Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU15
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-12-14

Proposition 2016/17:49 (pdf, 344 kB)

Proposition 2016/17:44

Regeringens proposition 2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete Prop. 2016/17:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition redogörs för


Utskottsberedning: 2016/17:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-12-14

Proposition 2016/17:44 (pdf, 1275 kB)

Proposition 2016/17:31

Regeringens proposition 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i Prop. offentligt finansierad verksamhet 2016/17:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-12-14

Proposition 2016/17:31 (pdf, 579 kB)

Proposition 2016/17:50

Regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets Prop. utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Följdmotioner: 6 Sista motionsdag: 2016-12-14

Proposition 2016/17:50 (pdf, 1297 kB)

Skrivelse 2016/17:39

Regeringens skrivelse 2016/17:39 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva Skr. läkemedel 2016/17:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: 2016/17:SoU12 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-12-14

Skrivelse 2016/17:39 (pdf, 1394 kB)

Proposition 2016/17:45

Regeringens proposition 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på Prop. transportinfrastruktur 2016/17:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 november 2016 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:TU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 6 Sista motionsdag: 2016-12-07

Proposition 2016/17:45 (pdf, 389 kB)

Skrivelse 2016/17:40

Regeringens skrivelse 2016/17:40 Riksrevisionens rapport om skyddet för Skr. pensionssparare 2016/17:40 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 november 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2016-12-07

Skrivelse 2016/17:40 (pdf, 774 kB)

Skrivelse 2016/17:10

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Regeringens skrivelse 2016/17:10 Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik Skr. för en jämställd framtid 2016/17:10 Regeringen


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2016-12-07

Skrivelse 2016/17:10 (pdf, 1483 kB)

Proposition 2016/17:41

Regeringens proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Prop. 2016/17:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 november 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang,


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2016-12-02

Proposition 2016/17:41 (pdf, 333 kB)

Proposition 2016/17:43

En ny hälso- och sjukvårdslag Regeringens proposition 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag Prop. 2016/17:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 november 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU5
Riksdagsbeslut (40 förslag): , 40 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2016-11-30

Proposition 2016/17:43 (pdf, 1553 kB)

Skrivelse 2016/17:42

Regeringens skrivelse 2016/17:42 Riksrevisionens rapport om Skr. informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter 2016/17:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 november 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2016/17:FöU8 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-11-30

Skrivelse 2016/17:42 (pdf, 999 kB)

Proposition 2016/17:46

Regeringens proposition 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med Prop. årskurs 4 2016/17:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 november 2016 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU10
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2016-11-25

Proposition 2016/17:46 (pdf, 279 kB)

Skrivelse 2016/17:36

Regeringens skrivelse 2016/17:36 Riksrevisionens rapport om granskningen av Skr. skrivelsen Årsredovisning för staten 2015 2016/17:36 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 november 2016 Stefan Löfvén Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2016-11-24

Skrivelse 2016/17:36 (pdf, 4074 kB)

Proposition 2016/17:37

Regeringens proposition 2016/17:37 Förändring av ägarandelarna i en europeisk Prop. synkrotronljusanläggning 2016/17:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 2016 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:UbU11
Sista motionsdag: 2016-11-23

Proposition 2016/17:37 (pdf, 254 kB)

Skrivelse 2016/17:34

Regeringens skrivelse 2016/17:34 Riksrevisionens rapport om statens Skr. kreditförluster på studielån 2016/17:34 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 2016 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller


Utskottsberedning: Utbildningsutskottet Sista motionsdag: 2016-11-23

Skrivelse 2016/17:34 (pdf, 1381 kB)

Proposition 2016/17:35

Regeringens proposition 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad Prop. ledsagarregel 2016/17:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 2016 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:KrU3
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-11-23

Proposition 2016/17:35 (pdf, 270 kB)

Skrivelse 2016/17:23

Regeringens skrivelse 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella Skr. samordnare som statligt styrmedel 2016/17:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2016/17:KU13 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-11-23

Skrivelse 2016/17:23 (pdf, 1223 kB)