Dokument & lagar (9 720 träffar)

Proposition 2016/17:13

Regeringens proposition 2016/17:13 Anvisade elavtal Prop. 2016/17:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i ellagen


Utskottsberedning: 2016/17:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:13 (pdf, 467 kB)

Proposition 2016/17:7

Regeringens proposition 2016/17:7 Ändrade regler om beskattningsinträde vid Prop. fusion och fission 2016/17:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:7 (pdf, 280 kB)

Proposition 2016/17:4

Regeringens proposition 2016/17:4 Ett reformerat bilstöd Prop. 2016/17:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag på ett reformerat bilstöd


Utskottsberedning: 2016/17:SoU3
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:4 (pdf, 792 kB)

Proposition 2016/17:3

Regeringens proposition 2016/17:3 Kompletterande bestämmelser till EU:s Prop. förordning om europeiska långsiktiga 2016/17:3 investeringsfonder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:FiU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:3 (pdf, 1582 kB)

Proposition 2016/17:16

Regeringens proposition 2016/17:16 Godkännande av klimatavtalet från Paris Prop. 2016/17:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Isabella Lövin (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Klimatavtalet från Paris,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-26

Proposition 2016/17:16 (pdf, 363 kB)

Proposition 2016/17:6

Regeringens proposition 2016/17:6 Kompletteringar till EU:s förordning om Prop. europeiska politiska partier och europeiska 2016/17:6 politiska stiftelser Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:KU8
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-05

Proposition 2016/17:6 (pdf, 723 kB)

Proposition 2016/17:5

Regeringens proposition 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Prop. komvux 2016/17:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2016 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2016/17:UbU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-10-05

Proposition 2016/17:5 (pdf, 532 kB)

Proposition 2016/17:2

Regeringens proposition 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016 Regeringens proposition 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU11
Riksdagsbeslut (15 förslag): , 15 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-05

Proposition 2016/17:2 (pdf, 557 kB)

Proposition 2016/17:1

Migration 8 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 8 Förslag till statens budget för 2017 Migration Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 Diagramförteckning .............................................................................................................. 5 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 599 kB)

Proposition 2016/17:1

Internationellt 7 bistånd P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 7 Förslag till statens budget för 2017 Internationellt bistånd Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 970 kB)

Proposition 2016/17:1

Försvar och 6 samhällets krisberedskap P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 6 Förslag till statens budget för 2017 Försvar och samhällets krisberedskap Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1388 kB)

Proposition 2016/17:1

Internationell 5 samverkan P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 5 Förslag till statens budget för 2017 Internationell samverkan Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 595 kB)

Proposition 2016/17:1

Rättsväsendet 4 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 4 Förslag till statens budget för 2017 Rättsväsendet Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut ........................................................................................... 9 2 Rättsväsendet ............................................................................................................. 11 2.1 Utgiftsområdets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 997 kB)

Proposition 2016/17:1

Skatt, tull och 3 exekution PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 3 Förslag till statens budget för 2017 Skatt, tull och exekution Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 610 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d3 Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till statens budget för 2017 Samhällsekonomi och finansförvaltning Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 6 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 2304 kB)

Proposition 2016/17:1

Avgiften till 27 Europeiska unionen P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 2 7 Förslag till statens budget för 2017 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 244 kB)

Proposition 2016/17:1

Statsskuldsräntor 26 m.m. P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 2 6 Förslag till statens budget för 2017 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 415 kB)

Proposition 2016/17:1

Allmänna bidrag till 25 kommuner PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 25 Förslag till statens budget för 2017 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 620 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d26 Näringsliv 24 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 24 Förslag till statens budget för 2017 Näringsliv Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 6 Diagramförteckning .............................................................................................................. 9 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1847 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d25 Areella näringar, 23 landsbygd och livsmedel PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 Förslag till statens budget för 2017 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1439 kB)