Dokument & lagar (254 träffar)

Proposition 1993/94:81

Regeringens proposition 1993/94:81 Tillämpning i fråga om Angola av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 1993 Carl Bildt


Utskottsberedning: -1993/94:UU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:81 (pdf, 475 kB)

Proposition 1993/94:80

Regeringens proposition 1993/94:80 En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 1993 På regeringens vägnar Carl Bildt


Utskottsberedning: ---1993/94:AU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Proposition 1993/94:80 (pdf, 2685 kB)

Proposition 1993/94:79

Regeringens proposition 1993/94:79 Ändringar i beskattningen av vissa oljeprodukter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet)


Utskottsberedning: -1993/94:SkU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:79 (pdf, 145 kB)

Proposition 1993/94:78

Regeringens proposition 1993/94:78 Frågor om offentlig upphandling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 1993 Carl Bildt Anne Wibble (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1993/94:FiU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:78 (pdf, 1525 kB)

Proposition 1993/94:77

Regeringens proposition 1993/94:77 En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 november 1993 Bengt Westerberg


Utskottsberedning: -----1993/94:KU18 1993/94:KU19 1994/95:KU2
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:77 (pdf, 1422 kB)

Proposition 1993/94:76

Regeringens proposition 1993/94:76 Åtgärder för att stabilisera bostadskreditmarknaden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet)


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU6
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:76 (pdf, 1617 kB)

Proposition 1993/94:75

Regeringens proposition 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1993/94:75 (pdf, 5620 kB)

Proposition 1993/94:74

Finansdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 oktober 1993 Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Johansson, Laurén, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, P. Westerberg, Ask Föredragande:


Utskottsberedning: --1993/94:SkU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:74 (pdf, 2494 kB)

Proposition 1993/94:73

Regeringens proposition 1993/94:73 Förvaltningen av Svenska kyrkans finansförmögenhet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Inger Davidson (Civildepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:KU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:73 (pdf, 1166 kB)

Proposition 1993/94:72

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås riksdagen godkänna ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela och anta en lag om avtalet. Avtalet har tagits in i lagen som en bilaga. Det avses bli tillämpligt på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder


Utskottsberedning: --1993/94:SkU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:72 (pdf, 2243 kB)

Proposition 1993/94:71

Regeringens proposition 1993/94:71 om ändringar i trafikskadelagen m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 oktober 1993. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -1993/94:LU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:71 (pdf, 1489 kB)

Proposition 1993/94:70

Regeringens proposition 1993/94:70 Bestridande av vissa kostnader med anledning av Trollhätte kanalverks inordnande i Sjöfartsverket Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt


Utskottsberedning: -1993/94:TU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:70 (pdf, 87 kB)

Proposition 1993/94:69

Regeringens proposition 1993/94:69 Sjöfartspolitiska åtgärder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell (Kommunikationsdepartementet)


Utskottsberedning: --1993/94:TU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:69 (pdf, 411 kB)

Proposition 1993/94:68

Regeringens proposition 1993/94:68 Lagändringar på djurhälsoområdet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Karl


Utskottsberedning: -1993/94:JoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:68 (pdf, 2810 kB)

Proposition 1993/94:67

Regeringens proposition 1993/94:67 om ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet Prop. 1993/94:67 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 oktober 1993. På regeringens vägnar Carl


Utskottsberedning: -1993/94:AU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1993/94:67 (pdf, 4793 kB)

Proposition 1993/94:66

Regeringens proposition 1993/94:66 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -------1993/94:AU5
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:66 (pdf, 1284 kB)

Proposition 1993/94:65

Prop. 1993/94:65Regeringens proposition 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 9 december 1993. På


Utskottsberedning: -------------1993/94:AU16
Riksdagsbeslut (26 förslag): , , 13 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:65 (pdf, 7326 kB)

Proposition 1993/94:64

Regeringens proposition 1993/94:64 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Börje Hörnlund


Utskottsberedning: --1993/94:AU8
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:64 (pdf, 98 kB)

Proposition 1993/94:63

Regeringens proposition 1993/94:63 Ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Prop. 1993/94:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober


Utskottsberedning: -1993/94:NU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:63 (pdf, 143 kB)

Proposition 1993/94:62

Regeringens proposition 1993/94:62 Sveriges anslutning till ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO) Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt


Utskottsberedning: -1993/94:TU10

Proposition 1993/94:62 (pdf, 691 kB)