Dokument & lagar (254 träffar)

Proposition 1993/94:254

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:254 Haparanda skärgårds nationalpark Prop. 1993/94:254 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 1994 Cari Bildt Olof Johansson (Miljö- och naturresursdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:254 (pdf, 207 kB)

Proposition 1993/94:253

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:253 Ekonomisk reglering för år 1995 mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt     Prop. ansvar för psykiskt störda 1993/94:253 Regeringen överlänmar denna proposUion lill rUcsdagen. Stockholm


Utskottsberedning: -1993/94:SoU32

Proposition 1993/94:253 (pdf, 799 kB)

Skrivelse 1993/94:252

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1993/94:252 Insatser på miljöområdet till Central- och Östeuropa Skr. 1993/94:252 Regeringen överlämnar denna skrivelse tiU riksdagen. Stockhohn den 19 maj 1994 Cari Bildt Olof Johansson (MUjö- och naturresursdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1994/95:JoU4

Skrivelse 1993/94:252 (pdf, 1889 kB)

Proposition 1993/94:251

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen Prop. 1993/94:251 Regeringen överlämnar denna proposition tiU riksdagen. Stockholm den 9 juni 1994 Cari Bildt Reidunn Laurén (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:LU35
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:251 (pdf, 20121 kB)

Proposition 1993/94:250

Prop. 1993/94:250Regeringens proposition 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 1994 Carl Bildt Bo Könberg (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:SfU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1993/94:250 (pdf, 12314 kB)

Proposition 1993/94:249 Ej avlämnad till riksdagen

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:249 Ej avlämnad till riksdagen 1 Riksdagen 1993/94. 1 samL Nr 249 Prop. 1993/94:249 gotab  46905, Stockholm 1994

1993-12-31

Proposition 1993/94:249 Ej avlämnad till riksdagen (pdf, 7 kB)

Skrivelse 1993/94:248

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1993/94:248 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets     ~r ministerkommitté under år 1993 1993/94:248 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 maj 1994 Cari Bildt Alf Svensson


Utskottsberedning: 1994/95:UU2

Skrivelse 1993/94:248 (pdf, 1332 kB)

Skrivelse 1993/94:247

Regeringens skrivelse 1993/94:247 Investera i hälsa - Prioritera för hälsa Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 maj 1994 Carl Bildt Bo Könberg (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 1994/95:SoU6 Följdmotioner: 4

Skrivelse 1993/94:247 (pdf, 2915 kB)

Proposition 1993/94:246

Prop. 1993/94:246Regeringens proposition 1993/94:246 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1993/94:SkU40
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:246 (pdf, 2538 kB)

Proposition 1993/94:245

Regeringens proposition 1993/94:245 Folkomröstning om EU medlemskap Prop. 1993/94:245 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 april 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: ----1993/94:KU50
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:245 (pdf, 429 kB)

Proposition 1993/94:244

Regeringens proposition 1993/94:244 Utbildning för fredsbevarande verksamhet Prop. 1993/94:244 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Anders Björck (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:FöU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:244 (pdf, 331 kB)

Proposition 1993/94:243

Prop. 1993/94:243Regeringens proposition 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 1994 Birgit Friggebo Bo Lundgren (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1993/94:243 (pdf, 740 kB)

Proposition 1993/94:242

Regeringens proposition 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Prop. 1993/94:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1994 Bengt Westerberg Beatrice Ask (Utbildningsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1993/94:UbU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:242 (pdf, 420 kB)

Skrivelse 1993/94:241

Skr. 1993/94:241Regeringens skrivelse 1993/94:241 Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1992/93 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Bengt Westerberg


Utskottsberedning: 1994/95:SoU1

Skrivelse 1993/94:241 (pdf, 3256 kB)

Proposition 1993/94:240

Prop. 1993/94:240Regeringens proposition 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1993/94:KrU35
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:240 (pdf, 601 kB)

Proposition 1993/94:239

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:239 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet ~~"' med kooperativ hyresrätt 1993/94:239 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Cari Bildt Reidunn Laurén


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:239 (pdf, 73 kB)

Skrivelse 1993/94:238

Skr. 1993/94:238Regeringens skrivelse 1993/94:238 med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994. Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1993/94:NU18 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1993/94:238 (pdf, 2410 kB)

Skrivelse 1993/94:237

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1993/94:237 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1993 Skr. 1993/94:237 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Cari Bildt Ulf Dinkelspiel (Utrikesdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1994/95:UU1 Följdmotioner: 4

Skrivelse 1993/94:237 (pdf, 556 kB)

Proposition 1993/94:236

Regeringens proposition 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Karl Erik Olsson (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1993/94:236 (pdf, 602 kB)

Proposition 1993/94:235

Regeringens proposition 1993/94:235 Lag om arbetsförmedlingsregister Prop. 1993/94:235 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 1994 Carl Bildt Börje Hörnlund (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:AU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:235 (pdf, 2885 kB)