Dokument & lagar (458 träffar)

Proposition 1996/97:178

Regeringens proposition 1996/97:178 Partnerskaps- och samarbetsavtal med Moldova Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 augusti 1997 Göran Persson Pierre Schori (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:UU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:177

Regeringens proposition 1996/97:177 Partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 augusti 1997 Göran Persson Pierre Schori (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:UU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:176

Regeringens proposition 1996/97:176 Lag om kärnkraftens avveckling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 augusti 1997 Göran Persson Anders Sundström (Närings- och handelsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1997/98:NU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1996/97:175

Regeringens proposition 1996/97:175 Ändringar i polislagen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 1997 Margot Wallström Björn von Sydow (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: -1997/98:JuU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:174

Regeringens proposition 1996/97:174 Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 1997 Margot Wallström Anders Sundström (Närings- och handelsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:NU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:173

Regeringens proposition 1996/97:173 Beskattning av bostadsförmån, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 1997 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor inom inkomstbeskattningen.


Utskottsberedning: -1997/98:SkU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1996/97:170

Regeringens proposition 1996/97:170 Reformerad skatteflyktslag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 juni 1997 Göran Persson Thomas Östros (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1997/98:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1996/97:169

Regeringens skrivelse 1996/97:169 De fattigas rätt - vårt gemensamma ansvar Fattigdomsbekämpning i Sveriges utvecklingssamarbete Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 maj 1997 Göran Persson Pierre Schori (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1997/98:UU9 Följdmotioner: 12

Skrivelse 1996/97:168

Regeringens skrivelse 1996/97:168 Återkallelse av proposition 1996/97:131 Prövningstillstånd i hovrätten Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1997 Laila Freivalds Carl Tham (Justitiedepartementet) Regeringens skrivelse med återkallelse av proposition 1996/97:131


Utskottsberedning: Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:167

Regeringens proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 1997 Göran Persson Anna Lindh (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll En av förutsättningarna


Utskottsberedning: -1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:166

Regeringens proposition 1996/97:166 Omprövning av skuldsanering Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett beslut om


Utskottsberedning: -1997/98:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:165

Regeringens proposition 1996/97:165 Vissa förändringar i TV-avgiftssystemet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1997. Göran Persson Marita Ulvskog (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -1997/98:KrU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:164

Regeringens proposition 1996/97:164 Europol Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna dels Europol- konventionen,


Utskottsberedning: ------1997/98:JuU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1996/97:163

Regeringens proposition 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1997 Göran Persson Leif Blomberg (Inrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att stärka de kooperativa företagens


Utskottsberedning: -1997/98:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:161

Regeringens proposition 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: -----1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:160

Regeringens proposition 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: ---1997/98:TU1 1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1996/97:159

Regeringens proposition 1996/97:159 Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 1997 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1997/98:JuU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:158

Regeringens proposition 1996/97:158 Radio och TV under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Marita Ulvskog (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:KU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:156

Regeringens proposition 1996/97:156 Avveckling av specialsjukhus och vårdhem Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Margot Wallström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:SoU5
Följdmotioner: 8

Proposition 1996/97:155D1 fr.o.m.Kapitel 9.8 Direkt åtkomst till registrerade uppgifter, t.o.m. slutet

9.8 Direkt åtkomst till registrerade uppgifter ------------------------------------------------------- |Regeringens förslag: RFV och de allmänna försäkringskas-| |sorna skall få ha direkt åtkomst (tidigare | |terminalåtkomst) till uppgifter i socialförsäkringsre-| |gister som förs gemensamt

1997-01-01