Dokument & lagar (238 träffar)

Proposition 2001/02:190

Riksrevisionen Regeringens proposition Prop. 2001/02:190 2001/02:190 Riksrevisionen Prop. 2001/02:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2002 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen


Utskottsberedning: 2002/03:KU12 2002/03:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:190 (pdf, 751 kB)

Proposition 2001/02:191

Regeringens proposition 2001/02:191 Sekretessfrågor - Ekonomisk brottslighet m.m. Prop. 2001/02:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2002 Göran Persson Britta Lejon (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2002/03:KU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:189

Regeringens proposition 2001/02:189 En ny djurskyddsmyndighet Prop. 2001/02:189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 juni 2002. Göran Persson Margareta Winberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogörs för regeringens bedömning


Utskottsberedning: 2002/03:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2001/02:189 (pdf, 88 kB)

Skrivelse 2001/02:187

Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi Regeringens skrivelse Skr. 2001/02:187 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s Skr. sysselsättningsstrategi 2001/02:187 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:187 (pdf, 521 kB)

Proposition 2001/02:183

Regeringens proposition 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Prop. 2001/02:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2002/03:TU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:183 (pdf, 131 kB)

Skrivelse 2001/02:180

Regeringens skrivelse 2001/02:180 Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2001 Skr. 2001/02:180 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2002/03:FiU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:180 (pdf, 282 kB)

Skrivelse 2001/02:176

Regeringens skrivelse 2001/02:176 Kultur och delaktighet Skr. 2001/02:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2002 Marita Ulvskog Mona Sahlin (Kulturdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen gör regeringen en resultatredovisning av ett av de nationella


Utskottsberedning: 2002/03:KrU1 Följdmotioner: 6

Skrivelse 2001/02:176 (pdf, 103 kB)

Skrivelse 2001/02:186

Regeringens skrivelse 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt Skr. utvecklingssamarbete 2001/02:186 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Jan O. Karlsson (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar


Utskottsberedning: 2002/03:UU4 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:186 (pdf, 225 kB)

Proposition 2001/02:185

Regeringens proposition 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Prop. 2001/02:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2002 Anna Lindh Jan O. Karlsson (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition behandlas genomförandet


Utskottsberedning: 2002/03:SfU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:185 (pdf, 476 kB)

Proposition 2001/02:182

Regeringens proposition 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och Prop. utvisning 2001/02:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2002 Anna Lindh Jan O. Karlsson (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2002/03:SfU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:182 (pdf, 127 kB)

Skrivelse 2001/02:120

Regeringens skrivelse 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2001/02:120 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 2002/03:NU9 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2001/02:120 (pdf, 131 kB)

Skrivelse 2001/02:188

Regeringens skrivelse 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet – regeringens Skr. utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola 2001/02:188 och vuxenutbildning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2002/03:UbU3 Följdmotioner: 7

Skrivelse 2001/02:188 (pdf, 321 kB)

Proposition 2001/02:184

Regeringens proposition 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting Prop. 2001/02:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Britta Lejon (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2002/03:KU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:179

Regeringens proposition 2001/02:179 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell styrka i Afghanistan Prop. 2001/02:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2002 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:179 (pdf, 29 kB)

Proposition 2001/02:181

Regeringens proposition 2001/02:181 Mottagning av avfall i hamnar Prop. 2001/02:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 maj 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar för att genomföra


Utskottsberedning: 2002/03:MJU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2001/02:181 (pdf, 139 kB)

Proposition 2001/02:178

Regeringens proposition 2001/02:178 Barn i väpnade konflikter – Fakultativt protokoll Prop. till FN:s konvention om barnets rättigheter 2001/02:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2002 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2002/03:SoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:178 (pdf, 136 kB)

Skrivelse 2001/02:104

Regeringens skrivelse 2002/03:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 1998–2002 2002/03:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2003 Marita Ulvskog Gunnar Lund (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen skall senast


Utskottsberedning: 2001/02:FiU22

Skrivelse 2001/02:104 (pdf, 495 kB)

Skrivelse 2001/02:102

Regeringens skrivelse 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2001/02:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig


Utskottsberedning: 2001/02:FiU19 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:102 (pdf, 680 kB)

Proposition 2001/02:175

Regeringens proposition 2001/02:175 Ett system för individuell kompetensutveckling Prop. 2001/02:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås riktlinjer


Utskottsberedning: 2001/02:AU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:175 (pdf, 372 kB)

Proposition 2001/02:140

Regeringens proposition 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i Prop. inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och 2001/02:140 på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:140 (pdf, 295 kB)