Dokument & lagar (204 träffar)

Proposition 1996/97:59

Regeringens proposition 1996/97:59 Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 december 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1996/97:LU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:58

Regeringens proposition 1996/97:58 Prövning av frågor om kyrkotillhörighet för medlemmar i icke-territoriella församlingar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 december 1996 Göran Persson Marita Ulvskog (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1996/97:KU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1996/97:57

Regeringens skrivelse 1996/97:57 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1995 Skr. 1996/97:57 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 november 1996 Göran Persson Laila Freivalds


Utskottsberedning: 1997/98:JuU10

Skrivelse 1996/97:56

Regeringens skrivelse 1996/97:56 Intressekonflikter för statsråd Skr. 1996/97:56 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 november 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Statsrådsberedningen) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1996/97:KU25

Proposition 1996/97:55

Regeringens proposition 1996/97:55 Kapitaltillskott till AmuGruppen AB Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 1996 Lena Hjelm-Wallén Margareta Winberg (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1996/97:AU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1996/97:54

Regeringens proposition 1996/97:54 Svenskt deltagande i fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 1996 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1996/97:UU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1996/97:53

Regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 1996 Thage G Peterson Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: -------1996/97:TU7
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 90

Proposition 1996/97:52

Regeringens proposition 1996/97:52 Den kommunala redovisningen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 1996 Göran Persson Jörgen Andersson (Inrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1996/97:FiU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Skrivelse 1996/97:51

Regeringens skrivelse 1996/97:51 Vissa frågor om den kommunala ekonomin Skr. 1996/97:51 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 oktober 1996 Göran Persson Jörgen Andersson (Inrikesdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1996/97:FiU3 Följdmotioner: 8

Skrivelse 1996/97:50

Regeringens skrivelse 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle Skr. 1996/97:50 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 januari 1997 Göran Persson Anna Lindh (Miljödepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1996/97:JoU11 Följdmotioner: 10

Proposition 1996/97:5

Regeringens proposition 1996/97:5 Forskning och samhälle Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Carl Tham (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen

1997-01-01

Skrivelse 1996/97:49

Regeringens skrivelse 1996/97:49 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten Skr. 1996/97:49 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 oktober 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1996/97:JuU6 Följdmotioner: 10

Proposition 1996/97:48

Regeringens proposition 1996/97:48 Kartavgift i ärenden om EU-finansierat stöd inom jordbrukssektorn Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 december 1996 Göran Persson Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1996/97:JoU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:47

Regeringens proposition 1996/97:47 Ändringar i lagen om revisorer Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 oktober 1996 Göran Persson Anders Sundström (Närings- och handelsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1996/97:NU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:46

Regeringens proposition 1996/97:46 Skadeståndsansvar vid dammhaveri Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 oktober 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1996/97:LU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:45

Regeringens proposition 1996/97:45 Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 oktober 1996 Göran Persson Thomas Östros (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1996/97:SkU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1996/97:44

Regeringens proposition 1996/97:44 Dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 oktober 1996 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: ---1996/97:SkU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:43

Regeringens proposition 1996/97:43 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 oktober 1996 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1996/97:SkU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:42

Regeringens proposition 1996/97:42 Tilläggssäkerheter vid handel med finansiella instrument och valuta Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 oktober 1996 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1996/97:FiU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1996/97:41

Regeringens skrivelse 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken Skr. 1996/97:41 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 oktober 1996 Göran Persson Ulrica Messing (Arbetsmarknadsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1996/97:AU8 Följdmotioner: 16