Dokument & lagar (231 träffar)

Proposition 1997/98:61

Regeringens proposition 1997/98:61 Vissa ändringar i lagstiftningen om personlig skyddsutrustning för privat bruk och om leksakers säkerhet Prop. 1997/98:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 januari 1998 Göran Persson Leif Blomberg (Inrikesdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1997/98:LU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1997/98:60

Regeringens skrivelse 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 Skr. 1997/98:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 februari 1998 Lena Hjelm-Wallén Pierre Schori (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1997/98:UU20 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:6

Regeringens proposition 1997/98:6 Förskoleklass och andra skollagsfrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 1997 Göran Persson Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ---1997/98:UbU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Proposition 1997/98:58

Regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget Prop. 1997/98:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 1998 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ---1997/98:UU13
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:57

Regeringens proposition 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet Prop. 1997/98:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Margot Wallström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Handikappinstitutet


Utskottsberedning: ----1997/98:SoU19
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:56

Regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Prop. 1997/98:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: --------------------1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (40 förslag): , , 20 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 52

Proposition 1997/98:54

Regeringens proposition 1997/98:54 Vissa ändringar i lagstiftningen om genomförande av EG:s försäkringsdirektiv Prop. 1997/98:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 januari 1998 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: ---1997/98:FiU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1997/98:53

Regeringens skrivelse 1997/98:53 1997 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 1997/98:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 december 1997 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1997/98:JuU16

Proposition 1997/98:52

Regeringens proposition 1997/98:52 Förvaltningen av kommunala pensionsmedel Prop. 1997/98:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 1997 Göran Persson Jörgen Andersson (Inrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1997/98:KU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Skrivelse 1997/98:51

Regeringens skrivelse 1997/98:51 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1998 Skr. 1997/98:51 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 december 1997 Göran Persson Margot Wallström (Socialdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1997/98:SoU12 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:50

Regeringens proposition 1997/98:50 Avveckling av allemanssparreglerna Prop. 1997/98:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 Januari 1998 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen om allemanssparande


Utskottsberedning: -----1997/98:FiU17
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:5

Regeringens proposition 1997/98:5 Läkarnas vidareutbildning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Margot Wallström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i landstingen


Utskottsberedning: --1997/98:SoU8
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:49

Regeringens proposition 1997/98:49 Staten och trossamfunden grundlagsfrågor Prop. 1997/98:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 1997 Göran Persson Marita Ulvskog (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --1997/98:KU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:48

Regeringens proposition 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar Prop. 1997/98:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 januari 1998 Göran Persson Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:47

Regeringens proposition 1997/98:47 Ändring i minerallagen (1991:45) Prop. 1997/98:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 1997 Göran Persson Anders Sundström (Närings- och handelsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den


Utskottsberedning: -1997/98:NU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:46

Regeringens proposition 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m. Prop. 1997/98:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 1997 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:BoU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:45D5 Protokollsutdr. Paragrafreg.bil.A. Lagrådets yttrande. bil. 1. Rättsdatablad.

Regeringens proposition 1997/98:45 Prop. 1997/98:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 445 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår

1998-01-01

Proposition 1997/98:45D4 Kapitel 5.1.12 - 5.7

5.1.12 12 kap. Täkter, jordbruk och annan verksamhet Täkter 1 § Det krävs tillstånd av länsstyrelsen för täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. För husbehov får dock mark- innehavare vidta sådana åtgärder utan tillstånd, om inte annat följer av föreskrifter som har meddelats

1998-01-01

Proposition 1997/98:45D3 Kapitel 4.24 - 4.39 och kap. 5 - 5.1.11

4.24 Prövningen av markavvattning Regeringens förslag: Frågor om tillstånd till markavvattning prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall lämna över ärendet till miljödomstol, om det har uppkommit frågor om ersättning, inlösen, särskild tvångsrätt eller deltagande av även annan som kan ha nytta av markavvattningen

1998-01-01

Proposition 1997/98:45D2 Kapitel 4 - 4.23

4 En samlad miljölagstiftning för hållbar utveckling 4.1 Miljöpolitiska utgångspunkter för en reformerad lagstiftning 4.1.1 En politik för ekologiskt hållbar utveckling Regeringens bedömning: Den senaste tioårsperioden har inneburit stora förändringar på miljöpolitikens område. Begreppet hållbar utveckling

1998-01-01