Dokument & lagar (1 träffar)

Skrivelse 2005/06:202

Regeringens skrivelse 2005/06:202 Omstruktureringen av kommunala bostadsföretag – Skr. resultatredovisning 2005/06:202 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2006 Göran Persson Mona Sahlin (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2006/07:CU1

Skrivelse 2005/06:202 (pdf, 318 kB)