Dokument & lagar (8 träffar)

Proposition 2001/02:159

Regeringens proposition 2001/02:159 Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret Prop. 2001/02:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Det svenska försvaret är inne


Utskottsberedning: 2001/02:FöU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:159 (pdf, 185 kB)

Proposition 2001/02:158

Regeringens proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Prop. 2001/02:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen ett


Utskottsberedning: 2001/02:FöU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:158 (pdf, 728 kB)

Proposition 2001/02:169

Regeringens proposition 2001/02:169 Ändringar i lagen om beredskapslagring av olja och Prop. kol 2001/02:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:FöU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:169 (pdf, 133 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:11

Regeringens proposition 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga Prop. 2001/02:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2001 Björn von Sydow Maj-Inger Klingvall (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:11 (pdf, 260 kB)

Proposition 2001/02:10

Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Regeringens proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2001 Björn von Sydow Maj-Inger Klingvall (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:FöU2 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 förslag): , ,
Följdmotioner: 13

Proposition 2001/02:10 (pdf, 689 kB)

Proposition 2001/02:8

Regeringens proposition 2001/02:8 Nicefördraget Prop. 2001/02:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Nicefördraget om


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)