Dokument & lagar (14 träffar)

Skrivelse 2001/02:120

Regeringens skrivelse 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2001/02:120 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 2002/03:NU9 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2001/02:120 (pdf, 131 kB)

Proposition 2001/02:143

Regeringens proposition 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig Prop. energiförsörjning 2001/02:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll De energipolitiska riktlinjerna


Utskottsberedning: 2001/02:NU17
Riksdagsbeslut (9 förslag): , ,
Följdmotioner: 8

Proposition 2001/02:143 (pdf, 642 kB)

Proposition 2001/02:131

Regeringens proposition 2001/02:131 Vissa ändringar i systemet för statsstödd Prop. exportfinansiering 2001/02:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: 2001/02:NU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:131 (pdf, 28 kB)

Proposition 2001/02:167

Regeringens proposition 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare Prop. kartellbekämpning, m.m. 2001/02:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Ulrica Messing Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2001/02:NU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 6

Proposition 2001/02:167 (pdf, 486 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:69

Regeringens proposition 2001/02:69 Förstärkt sekretess i konkurrensärenden Prop. 2001/02:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Konkurrensverket har till uppgift att övervaka


Utskottsberedning: 2001/02:NU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:69 (pdf, 62 kB)

Proposition 2001/02:56

Regeringens proposition 2001/02:56 Energimarknader i utveckling bättre regler och till- Prop. syn 2001/02:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 november 2001 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2001/02:NU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:56 (pdf, 488 kB)

Proposition 2001/02:39

Regeringens proposition 2001/02:39 Förvärv av aktier i AssiDomän AB, m.m. Prop. 2001/02:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2001 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att


Utskottsberedning: 2001/02:NU7 2001/02:NU8
Riksdagsbeslut (7 förslag): , ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:39 (pdf, 28 kB)

Skrivelse 2001/02:22

Regeringens skrivelse 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Skr. 2001/02:22 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2001 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen till riksdagen Den fortsatta omställningen


Utskottsberedning: 2001/02:NU3 Följdmotioner: 8

Skrivelse 2001/02:22 (pdf, 47 kB)

Proposition 2001/02:24

Regeringens proposition 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar Prop. för tele- och datakommunikation 2000/01:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:NU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:24 (pdf, 254 kB)

Proposition 2001/02:4

En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Regeringens proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Prop. 2001/02:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2001 Göran Persson Ulrica Messing Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:NU2 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (10 förslag): , ,
Följdmotioner: 23

Proposition 2001/02:4 (pdf, 873 kB)

Proposition 2001/02:8

Regeringens proposition 2001/02:8 Nicefördraget Prop. 2001/02:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Nicefördraget om ändring av Fördraget


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2001/02:2

Regeringens proposition 2001/02:2 FoU och samverkan i innovationssystemet Prop. 2001/02:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2001 Göran Persson Thomas Östros Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen redovisar i propositionen principer för


Utskottsberedning: 2001/02:NU5 2001/02:UbU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 6

Proposition 2001/02:2 (pdf, 180 kB)