Dokument & lagar (16 träffar)

Proposition 2001/02:185

Regeringens proposition 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Prop. 2001/02:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2002 Anna Lindh Jan O. Karlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition behandlas genomförandet


Utskottsberedning: 2002/03:SfU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:185 (pdf, 476 kB)

Proposition 2001/02:182

Regeringens proposition 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och Prop. utvisning 2001/02:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2002 Anna Lindh Jan O. Karlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition behandlas genomförandet


Utskottsberedning: 2002/03:SfU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:182 (pdf, 127 kB)

Proposition 2001/02:164

Regeringens proposition 2001/02:164 Socialförsäkringsförmåner vid institutionsvistelse Prop. på statens bekostnad 2001/02:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2001/02:SfU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:164 (pdf, 292 kB)

Proposition 2001/02:119

Regeringens proposition 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Prop. 2001/02:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås utvidgade möjligheter att medge eftergift


Utskottsberedning: 2001/02:SfU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:119 (pdf, 222 kB)

Proposition 2001/02:106

Regeringens proposition 2001/02:106 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Prop. Kanada 2001/02:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2001/02:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,

Proposition 2001/02:106 (pdf, 229 kB)

Skrivelse 2001/02:129

Regeringens skrivelse 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet Skr. 2001/02:129 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för hur integrationspolitiken


Utskottsberedning: 2001/02:SfU15 Följdmotioner: 7

Skrivelse 2001/02:129 (pdf, 490 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:84

Regeringens proposition 2001/02:84 Anpassningar med anledning av övergången till Prop. reformerade regler för ålderspension 2001/02:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:SfU12 2001/02:SfU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:84 (pdf, 416 kB)

Proposition 2001/02:81

Regeringens proposition 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m. Prop. 2001/02:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2001 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar som innebär förändring av


Utskottsberedning: 2001/02:SfU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:81 (pdf, 489 kB)

Proposition 2001/02:49

Regeringens proposition 2001/02:49 Senareläggning av premiepensionens Prop. efterlevandeskydd före pensionstiden 2001/02:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:SfU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:49 (pdf, 38 kB)

Proposition 2001/02:21

Regeringens proposition 2001/02:21 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna Prop. 2001/02:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2001 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till den


Utskottsberedning: 2001/02:SfU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:37

Regeringens proposition 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse Prop. 2001/02:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2001 Göran Persson Maj-Inger Klingvall


Utskottsberedning: 2001/02:SfU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Skrivelse 2001/02:5

Regeringens skrivelse 2001/02:5 Migration och asylpolitik Skr. 2001/02:5 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 september 2001 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas den svenska migrationspolitiken mot bakgrund


Utskottsberedning: 2001/02:SfU8 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:5 (pdf, 179 kB)

Proposition 2001/02:8

Regeringens proposition 2001/02:8 Nicefördraget Prop. 2001/02:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Nicefördraget om ändring av Fördraget


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2001/02:9

Regeringens proposition 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2001/02:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en försöksverksamhet med 24-timmarsmyndig-


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:SfU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:9 (pdf, 262 kB)