Dokument & lagar (71 träffar)

Skrivelse 2008/09:224

2008/09:224 hösten handelsbolag lagstiftning. (Fi2008/7059) handelsbolag. skrivelse. 2009.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU22

Skrivelse 2008/09:224 (pdf, 116 kB)

Proposition 2008/09:223

2008/09:223 Brittiska effektiv dels skatter Requested parten: diktion. tax egna original nor provide: portionate lämna: svårigheter, bedömning, gation; Requesting Party; quested; upplysningarna: undersökning, lysningar lämnas, stiftning, jurisdiktion,


Utskottsberedning: 2009/10:SkU7
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:223 (pdf, 624 kB)

Proposition 2008/09:222

2008/09:222 Bermuda kontroll. dels intressegemenskap, Party. request original begäran parten. anmodande handlingar. ownership disproportionate disproportionate eller ning, information. av Parties. measures preceding ligger. engelska TAXES TER difficulties.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU6
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:222 (pdf, 612 kB)

Skrivelse 2008/09:225

2008/09:225 med förslaget förvärvsutgiften. som Björling underskottsföretag


Utskottsberedning: 2009/10:SkU25

Skrivelse 2008/09:225 (pdf, 115 kB)

Proposition 2008/09:209

2008/09:209 Guernsey skattekontroll. dels intressegemenskap, internationell denna information. Party. request disproportionate begäran original beneficiaries. anmodande lingar. lämna: difficulties. vestigation; quested; ment; undersökning, lysningar torium,


Utskottsberedning: 2009/10:SkU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2008/09:209 (pdf, 632 kB)

Proposition 2008/09:208

2008/09:208 Jersey skattekontroll. dels skatteärenden, gemenskap, trafik. denna information. Party; Party. request begäran difficulties. vestigation; quested; undersökning, lysningar torium, begärda trade nistrative gäran kept avgöranden. diktion.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU4
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2008/09:208 (pdf, 634 kB)

Proposition 2008/09:182

2008/09:182 slopas. utomlands (1999:1229) angivna samhet artister Sverige, egenavgifter, Sverige, egenavgifter, expansionsfond, kapital. inträffade. Sverige. Sverige. lydelse. sökanden. samma inkomsten. skattskyldig, fastighetstaxering, fastighetstaxeringslagen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU13 2009/10:SkU15 2009/10:SkU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:182 (pdf, 942 kB)

Skrivelse 2008/09:183

2008/09:183 2008/09:183 ekonomiska skatteutgifter avsnitt skattesanktion. 2009. inkomstsida. procent. intäkterna. avsnitt räkenskapsår. inkomster. skattepliktig förvärvsinkomster allmän pensionsavgiften. subventionerade och som skatteutgift. i föräldrapenning. utgiftssidan.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU33 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:183 (pdf, 938 kB)

Proposition 2008/09:181

2008/09:181 2008/09:181 skattebetalningslagen basräntan. basräntan. (1997:483) på kommande kommande ringsåret. ningslagen. effekter. förvaltningsdomstolarna förvaltningsdomstolarna. integration. Adelsohn skattekontosystemet.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:181 (pdf, 166 kB)

Proposition 2008/09:178

2008/09:178 kontrolluppgifter, arbete, lagen (1999:1229), (1999:1229) uppfyllda: ersättning landsting, hetsavgift. lydelse. lämnas. för liknande, landsting. ägare. skattereduktion. för. landsting. hetens svarande. 2009. lydelse. ägarlägenhetens eller


Utskottsberedning: 2008/09:SkU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:178 (pdf, 728 kB)

Proposition 2008/09:173

2008/09:173 (1999:1229) första stödet ning. segruppering beslutet beslutet upplösts ning. segruppering beslutet beslutet kommunala förslaget. tillämpliga subjekt. uppfyllda. praxis. effekt. förvaltningsdomstolarna. (1999:1229) (1997:483) arbete.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:173 (pdf, 338 kB)

Proposition 2008/09:129

2008/09:129 stycket. anskaffning. äldre ärendet. justerats. följande. företag. sammanlagda s.k. mindre avdrag. stor av företag. rättstillämpning. (Fi2008/6260) stycket. anskaffning. Skattedelegation. finansiell stycket. anskaffning.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:129 (pdf, 202 kB)

Proposition 2008/09:136

2008/09:136 av (1999:1229) lydelse, tjänsteexport. sparkonto pensionssparkonton. upp eller ledamöter. pensionsfonden. ningar ordnande, pensionsförsäkring. säkringstekniska pensionsförsäkring. överförts. ikraftträdandet. gemenskaperna lokal lagstiftning.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:136 (pdf, 467 kB)

Proposition 2008/09:133

2008/09:133 regeringen m.m. regeringen ömsesidigt 25 lagen. m.m. hög. kassaregister kontrollåtgärder, synpunkter kassaregister. bokföringen. sammanhängande avsnitt kassaregister Skatteverket. kassaregisterlagen. kassaregister. teknisk minne. hög. kassakvitto.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:133 (pdf, 262 kB)

Skrivelse 2008/09:122

2008/09:122 februari till är pensionsstiftelse. näringsverksamhet. stiftelselagen. riksdagen.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU11

Skrivelse 2008/09:122 (pdf, 130 kB)

Proposition 2008/09:113

2008/09:113 vid (1997:483) denna författningskommentaren. likviditetsproblemen. månader. normaliserats. bestämmelserna dyrt. anstånd. män brottsförebyggande brottsförebyggande fall betalningsanstånd. skattebetalningslagen. skattebetalningslagen. för redovisningsperiod.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:113 (pdf, 235 kB)

Proposition 2008/09:111

2008/09:111 samordningsnummer. adressregistret, månaden. och (1991:481) lydelse. kontrollsiffra. nummer. kontrollsiffra. nummer. statliga följande anges: direktreklam. vissa Fi2008/3838) uppgifterna. övrigt. dessa återanvänds. personnumret samman.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:111 (pdf, 529 kB)

Proposition 2008/09:83

2008/09:83 (1979:1152) följande utgöra bolags anläggning statlig skolor. för (industrienhet) impediment eller enhet) (industrienhet) impediment ekonomisk bruksenhet. bruksenhet. 1. taxeringsenheten. och enheten. till 4. skogsbruk. taxeringsenheten. enhet:


Utskottsberedning: 2008/09:SkU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:83 (pdf, 1039 kB)

Proposition 2008/09:77

2008/09:77 vid m.fl. kontrolluppgifter, hushållsarbete annat betalats. stycket, utsökningsbalken. valtningsdomstol. kapitalinkomsterna. (1997:483) tabellen, ningsmottagaren, om domstol. ringar. ringar. stycket, ringslagen lydelse. gifter,


Utskottsberedning: 2008/09:SkU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:77 (pdf, 1112 kB)

Proposition 2008/09:65

2008/09:65 basbelopp. expansionsfond. december trädandet. (1999:1229) följande gemenskap om eller handelsbolag. gemenskapen. gemenskapen. gemenskapen. mässigt affärsmässigt motsvarande minskad verksamheten. expansionsfond, övertagandet. i aktier inkomster,


Utskottsberedning: 2008/09:SkU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:65 (pdf, 905 kB)
Paginering