Dokument & lagar (18 träffar)

Proposition 2001/02:178

Regeringens proposition 2001/02:178 Barn i väpnade konflikter Fakultativt protokoll Prop. till FN:s konvention om barnets rättigheter 2001/02:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2002 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2002/03:SoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:178 (pdf, 136 kB)

Skrivelse 2001/02:166

Regeringens skrivelse 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att Skr. förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 2001/02:166 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2001/02:SoU23 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:166 (pdf, 264 kB)

Proposition 2001/02:163

Regeringens proposition 2001/02:163 Administrationen av specialistkompetenskurser Prop. under läkarnas vidareutbildning 2001/02:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:SoU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:163 (pdf, 49 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:162

Regeringens proposition 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror Prop. 2001/02:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i tobakslagen 1993:581


Utskottsberedning: 2001/02:SoU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:162 (pdf, 188 kB)

Skrivelse 2001/02:125

Regeringens skrivelse 2001/02:125 Redovisning av fördelningen av medel från Skr. Allmänna arvsfonden under budgetåret 2001 2001/02:125 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 februari 2002 Ingela Thalén Lars Engqvist Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2001/02:SoU18 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:125 (pdf, 168 kB)

Proposition 2001/02:96

Regeringens proposition 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman Prop. 2001/02:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2002 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa åtgärder för att förstärka Barnombudsmannen


Utskottsberedning: 2001/02:SoU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:87

Regeringens skrivelse 2001/02:87 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten Skr. och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till 2001/02:87 hälso- och sjukvården för år 2002 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2002 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet


Utskottsberedning: 2001/02:SoU13 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:87 (pdf, 96 kB)

Proposition 2001/02:89

Regeringens proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1988:711 om


Utskottsberedning: 2001/02:SoU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:89 (pdf, 325 kB)

Proposition 2001/02:51

Regeringens proposition 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. Prop. 2001/02:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002. Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas att regeringen avser att införa


Utskottsberedning: 2001/02:SoU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:51 (pdf, 183 kB)

Proposition 2001/02:91

Regeringens proposition 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan Prop. 2001/02:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen presenterar i denna proposition en nationell handlingsplan


Utskottsberedning: 2001/02:SoU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 11

Proposition 2001/02:91 (pdf, 472 kB)

Proposition 2001/02:63

Regeringens proposition 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna Prop. 2001/02:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2001. Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås införandet av en lag om läkemedelsförmåner


Utskottsberedning: 2001/02:SoU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 7

Proposition 2001/02:63 (pdf, 536 kB)

Proposition 2001/02:44

Regeringens proposition 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. Prop. 2001/02:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 november 2001. Lena Hjelm Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om biobanker


Utskottsberedning: 2001/02:SoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:44 (pdf, 492 kB)

Proposition 2001/02:64

Regeringens proposition 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor Prop. 2001/02:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett förbud för näringsidkare att vid marknadsföring


Utskottsberedning: 2001/02:SoU8 2002/03:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 15

Proposition 2001/02:64 (pdf, 320 kB)

Proposition 2001/02:38

Regeringens proposition 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut Prop. 2001/02:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 november 2001 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett familjemedicinskt


Utskottsberedning: 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:38 (pdf, 71 kB)

Proposition 2001/02:33

Regeringens proposition 2001/02:33 Schengenintyg Prop. 2001/02:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2001 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Apoteket AB får behörighet att utfärda intyg enligt


Utskottsberedning: 2001/02:SoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:33 (pdf, 62 kB)

Proposition 2001/02:8

Regeringens proposition 2001/02:8 Nicefördraget Prop. 2001/02:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Nicefördraget om ändring av Fördraget


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)