Dokument & lagar (12 träffar)

Proposition 2001/02:183

Regeringens proposition 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Prop. 2001/02:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2002/03:TU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:183 (pdf, 131 kB)

Proposition 2001/02:130

Fordonslag, m.m. Regeringens proposition 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Prop. 2001/02:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en


Utskottsberedning: 2001/02:TU13
Riksdagsbeslut (12 förslag): , ,
Följdmotioner: 3

Skrivelse 2001/02:141

Regeringens skrivelse 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar Skr. 2001/02:141 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksdagen


Utskottsberedning: 2001/02:TU14 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:108

Regeringens proposition 2001/02:108 Vissa frågor om sjömäns vilotid Prop. 2001/02:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2002 Göran Persson Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:TU12
Riksdagsbeslut (5 förslag): , ,

Proposition 2001/02:98

Regeringens proposition 2001/02:98 Abonnentupplysning Prop. 2001/02:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 januari 2002 Göran Persson Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att särskilda bestämmelser


Utskottsberedning: 2001/02:TU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:66

Regeringens proposition 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att Prop. återställa försäkringsskyddet för flygbranschen 2001/02:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 november 2001 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2001/02:TU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 6

Proposition 2001/02:66 (pdf, 17 kB)

Proposition 2001/02:23

Regeringens proposition 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Prop. 2001/02:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2001/02:TU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:34

Regeringens proposition 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Prop. 2001/02:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2001 Göran Persson Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Det statliga ansvaret för den grundläggande kassaservicen


Utskottsberedning: 2001/02:TU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:34 (pdf, 53 kB)

Proposition 2001/02:20

Regeringens proposition 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart Prop. transportsystem 2001/02:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 oktober 2001 Mona Sahlin Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen redovisar


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , ,
Följdmotioner: 54

Proposition 2001/02:20 (pdf, 733 kB)

Proposition 2001/02:8

Regeringens proposition 2001/02:8 Nicefördraget Prop. 2001/02:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Nicefördraget om


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)