Dokument & lagar (12 träffar)

Skrivelse 2001/02:188

Regeringens skrivelse 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet – regeringens Skr. utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola 2001/02:188 och vuxenutbildning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2002/03:UbU3 Följdmotioner: 7

Skrivelse 2001/02:188 (pdf, 321 kB)

Proposition 2001/02:161

Regeringens proposition 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier Prop. 2001/02:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen fullföljer regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:UbU15
Riksdagsbeslut (12 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:161 (pdf, 269 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:35

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 2001/02:35 Fristående skolor Prop. 2001/02:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockhohn den 19 oktober 2001 Björn von Sydow Ingegerd Wärnersson (Utbildningsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2001/02:UbU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 8

Proposition 2001/02:35 (pdf, 591 kB)

Proposition 2001/02:61

Regeringens proposition 2001/02:61 Individuella program i gymnasieskolan för ungdomar Prop. med svåra rörelsehinder 2001/02:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 november 2001 Göran Persson Ingegerd Wärnersson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:UbU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:61 (pdf, 106 kB)

Proposition 2001/02:14

Regeringens proposition 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet Prop. 2001/02:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2001 Göran Persson Ingegerd Wärnersson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att ansvaret för förskoleklassens


Utskottsberedning: 2001/02:UbU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:14 (pdf, 294 kB)

Proposition 2001/02:27

Regeringens proposition 2001/02:27 Likabehandling av studenter i högskolan Prop. 2001/02:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2001. Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag


Utskottsberedning: 2001/02:UbU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:27 (pdf, 418 kB)

Proposition 2001/02:19

Regeringens proposition 2001/02:19 Upphävande av lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna Prop. 2001/02:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2001 Göran Persson Ingegerd Wärnersson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:UbU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:8

Regeringens proposition 2001/02:8 Nicefördraget Prop. 2001/02:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Nicefördraget om


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2001/02:2

Regeringens proposition 2001/02:2 FoU och samverkan i innovationssystemet Prop. 2001/02:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2001 Göran Persson Thomas Östros (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen redovisar i propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:NU5 2001/02:UbU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 6

Proposition 2001/02:2 (pdf, 180 kB)

Proposition 2001/02:15

Regeringens proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan Prop. 2001/02:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 september 2001 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen förslag, gör bedömningar


Utskottsberedning: 2001/02:UbU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:15 (pdf, 489 kB)