Dokument & lagar (5 träffar)

Proposition 2001/02:179

Regeringens proposition 2001/02:179 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell styrka i Afghanistan Prop. 2001/02:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2002 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:179 (pdf, 29 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:60

Regeringens proposition 2001/02:60 Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan Prop. 2001/02:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december 2001 Göran Persson Björn von Sydow (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:60 (pdf, 24 kB)

Proposition 2001/02:10

Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Regeringens proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2001 Björn von Sydow Maj-Inger Klingvall (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:FöU2 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 förslag): , ,
Följdmotioner: 13

Proposition 2001/02:10 (pdf, 689 kB)

Proposition 2001/02:8

Regeringens proposition 2001/02:8 Nicefördraget Prop. 2001/02:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Nicefördraget om


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4