Dokument & lagar (17 träffar)

Skrivelse 2001/02:186

Regeringens skrivelse 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt Skr. utvecklingssamarbete 2001/02:186 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Jan O. Karlsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar i skrivelsen en redogörelse


Utskottsberedning: 2002/03:UU4 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:186 (pdf, 225 kB)

Proposition 2001/02:179

Regeringens proposition 2001/02:179 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell styrka i Afghanistan Prop. 2001/02:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:179 (pdf, 29 kB)

Skrivelse 2001/02:114

Regeringens skrivelse 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken Skr. och exporten av krigsmateriel år 2001 2001/02:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2001/02:UU11 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2001/02:114 (pdf, 266 kB)

Proposition 2001/02:157

Regeringens proposition 2001/02:157 Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska Prop. försvarsmaterielgruppen WEAG och fördraget om 2001/02:157 observationsflygningar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2001/02:UU15
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,

Proposition 2001/02:157 (pdf, 601 kB)

Proposition 2001/02:156

Regeringens proposition 2001/02:156 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Prop. Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater 2001/02:156 och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2001/02:UU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:156 (pdf, 53 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Skrivelse 2001/02:90

Regeringens skrivelse 2001/02:90 Nordiskt samarbete 2001 Skr. 2001/02:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under år 2001 mellan de nordiska ländernas


Utskottsberedning: Utrikesutskottet

Skrivelse 2001/02:90 (pdf, 109 kB)

Skrivelse 2001/02:160

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001 Regeringens skrivelse 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen Skr. under 2001 2001/02:160 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2001/02:UU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:160 (pdf, 1465 kB)

Skrivelse 2001/02:105

Skr. 2001/02:105 Regeringens skrivelse 2001/02:105 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens Skr. ministerråd första halvåret 2001 2001/02:105 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 februari 2002 Ingela Thalén Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:UU10

Skrivelse 2001/02:105 (pdf, 181 kB)

Proposition 2001/02:78

Europa-Medelhavsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Egypten Regeringens proposition 2001/02:78 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska Prop. gemenskaperna och deras medlemsstater och 2001/02:78 Egypten Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari


Utskottsberedning: 2001/02:UU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:78 (pdf, 933 kB)

Proposition 2001/02:60

Regeringens proposition 2001/02:60 Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan Prop. 2001/02:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december 2001 Göran Persson Björn von Sydow Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:60 (pdf, 24 kB)

Skrivelse 2001/02:30

Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2000 Regeringens skrivelse 2001/02:30 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen Skr. under 2000 2001/02:30 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2001 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:UU5

Skrivelse 2001/02:30 (pdf, 1538 kB)

Skrivelse 2001/02:13

Regeringens skrivelse 2001/02:13 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under år 2000 och första halvåret 2001 Skr. 2001/02:13 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 september 2001 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2001/02:UU6

Skrivelse 2001/02:12

Regeringens skrivelse 2001/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2000 och första halvåret 2001 Skr. 2001/02:12 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 september 2001 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:UU7 Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:8

Regeringens proposition 2001/02:8 Nicefördraget Prop. 2001/02:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Nicefördraget om ändring av Fördraget


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2001/02:6

Regeringens proposition 2001/02:6 Partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet Prop. 2001/02:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 september 2001 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2001/02:UU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,