Dokument & lagar (8 träffar)

Proposition 1995/96:206

Regeringens proposition 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1996 Pierre Schori Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -----1996/97:UbU5
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:200

Regeringens proposition 1995/96:200 Fristående skolor m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 maj 1996 Göran Persson Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1996/97:UbU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:184

Regeringens proposition 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Carl Tham (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: ----1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1995/96:183

Regeringens proposition 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1995/96:UbU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:157

Regeringens proposition 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1995/96:UbU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:145

Regeringens proposition 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 1996 Mats Hellström Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1995/96:UbU8
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:105

Regeringens proposition 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Prop. 1995/96:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 1995 Ingvar


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------1995/96:AU12 1995/96:BoU13 1995/96:FiU10 1995/96:FiU11 1995/96:FöU3 1995/96:JoU19 1995/96:JuU25 1995/96:KrU13 1995/96:KU33 1995/96:LU28 1995/96:NU18 1995/96:SfU5 1995/96:TU15 1995/96:UbU7
Riksdagsbeslut (103 förslag): , , 52 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1995/96:89

Regeringens proposition 1995/96:89 Utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1995/96:UbU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12