Dokument & lagar (27 911 träffar)

Betänkande 2017/18:SkU5

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-29 Beslut: 2017-11-29

Betänkande 2017/18:SkU5 (pdf, 746 kB)

Betänkande 2017/18:FiU11

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-22 Beslut: 2017-11-22

Betänkande 2017/18:FiU11 (pdf, 1240 kB)

Betänkande 2017/18:TU7


Beredning: 2018-01-23 Justering: 2018-01-30

Betänkande 2017/18:SoU11

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-22 Beslut: 2017-11-22

Betänkande 2017/18:SoU11 (pdf, 367 kB)

Betänkande 2017/18:NU10


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:NU4

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 13
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-23 Beslut: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:NU4 (pdf, 682 kB)

Betänkande 2017/18:UU6

Riksdagen sa ja till ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU:s medlemsländer och sex av de länder som ingår i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap, de så kallade SADC-länderna. Riksdagen sa samtidigt nej till en följdmotion.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap syftar till att stödja handel, regional integration och SADC-ländernas integration i världsekonomin. Det ska även underlätta en hållbar utveckling i regionen. Vidare får de afrikanska länder som är med i avtalet enhetliga regler med tillträde till EU-marknaden utan tullar och kvotregler.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-11-09 Debatt: 2017-11-16 Beslut: 2017-11-16

Betänkande 2017/18:UU6 (pdf, 1358 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan

Betänkande 2017/18:KrU5


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:KrU4


Beredning: 2018-01-11 Justering: 2018-01-25

Betänkande 2017/18:KrU3


Beredning: 2018-03-08 Justering: 2018-03-27

Betänkande 2017/18:KrU2


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:JuU8

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-22 Beslut: 2017-11-22

Betänkande 2017/18:JuU8 (pdf, 851 kB)

Betänkande 2017/18:JuU5

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-22 Beslut: 2017-11-22

Betänkande 2017/18:JuU5 (pdf, 291 kB)

Utlåtande 2017/18:FiU31


Beredning: 2017-11-30 Justering: 2017-12-07

Betänkande 2017/18:CU18


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-27

Betänkande 2017/18:CU17


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-20

Betänkande 2017/18:CU16


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-22