Dokument & lagar (28 028 träffar)

Betänkande 2017/18:UU25


Beredning: 2018-04-24 Justering: 2018-05-03

Betänkande 2017/18:UU24


Beredning: 2018-04-24 Justering: 2018-05-07

Betänkande 2017/18:MJU26


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12

Betänkande 2017/18:MJU23


Beredning: 2018-04-17 Justering: 2018-04-24

Betänkande 2017/18:MJU21


Beredning: 2018-04-10 Justering: 2018-04-19

Betänkande 2017/18:MJU20


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-15

Proposition 2017/18:78

Vissa förslag om personlig assistans


Utskottsberedning: 2017/18:SoU17
Sista motionsdag: 2018-02-02

Betänkande 2017/18:MJU27


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:MJU25


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:MJU24


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-12

Betänkande 2017/18:MJU22


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-15

Betänkande 2017/18:MJU14


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:SkU13


Beredning: 2018-02-15 Justering: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:NU12


Betänkande 2017/18:NU11


Betänkande 2017/18:UbU20


Beredning: 2018-03-06 Justering: 2018-03-27

Betänkande 2017/18:UbU19


Beredning: 2018-03-06 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:UbU18


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-20

Betänkande 2017/18:UbU17


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:KU5

Konstitutionsutskottet, KU, har följt upp hur riksdagen använde EU:s subsidiaritetsprincip under 2016. Riksdagen prövar alla utkast till lagförslag som kommer från EU utifrån subsidiaritetsprincipen. Principen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

Riksdagen gjorde 101 subsidiaritetsprövningar under 2016, vilket är en stor ökning jämfört med året innan då riksdagen gjorde 21 prövningar. Av de 101 prövningarna var det 13 EU-förslag som riksdagen fann stred mot subsidiaritetsprincipen. Om tillräckligt många av EU-ländernas parlament tycker att ett EU-förslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska förslaget omprövas av den som lämnat förslaget, oftast EU-kommissionen. Det brukar ibland kallas att parlamenten ger kommissionen en varning, ett så kallat gult kort. Under 2016 utfärdades ett gult kort.

Konstitutionsutskottet påpekar att det är viktigt att subsidiaritetsprövningen kan göras innan förhandlingarna av förslagen inom EU börjar.


Justering: 2017-12-14 Debatt: 2018-01-17

Betänkande 2017/18:KU5 (pdf, 11914 kB) Webb-tv debatt om förslag: Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen