Dokument & lagar (27 781 träffar)

Proposition 2017/18:11

Regeringens proposition 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig Prop. avgift enligt fastighetsmäklarlagen 2017/18:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:11 (pdf, 318 kB)

Proposition 2017/18:6

Sista motionsdag: 2017-10-04

Betänkande 2017/18:SfU12


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-11-07

Betänkande 2017/18:SfU6


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-11-07

Betänkande 2017/18:KrU1


Beredning: 2017-10-24 Justering: 2017-11-23

Proposition 2017/18:10

Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:9

Regeringens proposition 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder Prop. 2017/18:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag

Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:9 (pdf, 807 kB)

Betänkande 2017/18:UU9


Beredning: 2017-11-07 Justering: 2018-02-13

Betänkande 2017/18:UU8


Beredning: 2017-09-21 Justering: 2017-11-09

Betänkande 2017/18:UU6


Beredning: 2017-09-19 Justering: 2017-11-09

Betänkande 2017/18:UU3


Beredning: 2017-10-19 Justering: 2017-12-07

Betänkande 2017/18:UU2


Beredning: 2017-10-26 Justering: 2017-11-28

Betänkande 2017/18:UU1


Beredning: 2017-10-26 Justering: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:UFöU2


Betänkande 2017/18:UFöU1


Betänkande 2017/18:FiU29


Beredning: 2017-11-28 Justering: 2017-12-07

Betänkande 2017/18:UbU10


Beredning: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:UbU9


Beredning: 2017-11-09 Justering: 2017-11-14

Betänkande 2017/18:UbU8


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-11-07