Dokument & lagar (34 046 träffar)

Proposition 2018/19:2

Regeringens proposition 2018/19:2 Höständringsbudget för 2018 Regeringens proposition 2018/19:2 Höständringsbudget för 2018 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2018/19:FiU11
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:2 (pdf, 601 kB)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: AU FöU KrU KU MJU SfU SkU SoU TU UbU UU 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:JuU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ECC

Slutlig rev TC Kommenterad dagordning rådet 2017-11-15 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den datum 19 november 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3.Rådets förordning om fastställande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ECC (pdf, 139 kB)

Skrivelse 2018/19:14

Regeringens skrivelse 2018/19:14 Riksrevisionens rapport om bedömningen av Skr. arbetsförmåga vid psykisk ohälsa 2018/19:14 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 november 2018 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat


Utskottsberedning: Socialförsäkringsutskottet Sista motionsdag: 2018-11-29

Skrivelse 2018/19:14 (pdf, 1256 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D97

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2017-11-12 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den datum 19 november 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3.Rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D97 (pdf, 138 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D96

Kommenterad dagordning Minister rådet 2018-11-09 Försvarsdepartementet Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys Rådets möte Försvarsministrar den 20 november 2018 Kommenterad dagordning Samarbete mellan EU och Nato Diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D96 (docx, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D95

Kommenterad dagordning Minister rådet 2018-11-12 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 19 november 2018 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D95 (docx, 65 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D94

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Centralasien Diskussion Bosnien och Hercegovina Diskussion Ukraina Diskussion Rådets möte utrikes frågor med utrikes- och försvarsministrarna Säkerhet och försvar Diskussion Slutsatser Antagande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D93

Icke lagstiftande verksamhet EUNato Diskussion GSFP-uppdrag och GSFP-insatser Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D92

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning FISKE Icke lagstiftande verksamhet Rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020 Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 43.3 i EUF-fördraget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Skrivelse 2018/19:10

Regeringens skrivelse 2018/19:10 Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya Skr. arbetsmarknadspolitiska insatser 2018/19:10 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 november 2018 Stefan Löfven Ylva Johansson Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen


Utskottsberedning: Arbetsmarknadsutskottet Sista motionsdag: 2018-11-22

Skrivelse 2018/19:10 (pdf, 2143 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C28

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-05 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 12 november 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Förslagets innehåll


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C28 (pdf, 230 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C27

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-05 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets art. 50 möte den 12 november 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan enligt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C27 (pdf, 92 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C26

Promemoria 2018-11-05 Finansdepartementet EU-nämnden Budgetavdelningen Kommenterad dagordning Ekofin Budget 16 november 2018 1.Godkännande av dagordningen 2.Förberedelser för förlikningsmötet med Europaparlamentet Ordförandeskapet redovisar ett förslag till förhandlingsmandat inför förlikningsmötet och inhämtar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C26 (pdf, 41 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C25

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Förberedelser inför förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet Resultat från förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C24

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen 20212027 Riktlinjedebatt Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet den 1314 december 2018: kommenterat utkast till dagordning Diskussion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C23

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 i EU-fördraget Lägesrapport ev Förberedelse av Europeiska rådet art. 50 den 13 eller 14 december 2018: Kommenterat utkast till dagordning Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ADD

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor a Förordning om granskning av utländska direktinvesteringar Information från ordförandeskapet b Övergripande förordning om bilaterala skyddsklausuler Information från ordförandeskapet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ADF

Kommenterad dagordning Rådet för utrikesfrågor handel 2018-10-25 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Rådet för utrikesfrågor handel i Bryssel den 9 november 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter 3.Modernisering av världshandelsorganisationen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ADF (pdf, 136 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ADC

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Skatt på digitala tjänster Direktivet om skatt på inkomster från vissa digitala tjänster Riktlinjedebatt ev.Förordning vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar Allmän


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information