Dokument & lagar (13 786 träffar)

Proposition 2017/18:18

Regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Prop. 2017/18:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen

2017-09-22

Proposition 2017/18:18 (pdf, 869 kB)

Proposition 2017/18:17

Regeringens proposition 2017/18:17 Politisk information i skolan Prop. 2017/18:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås


Utskottsberedning: UbU
Sista motionsdag: 2017-10-06

Proposition 2017/18:17 (pdf, 620 kB)

Proposition 2017/18:3

Regeringens proposition 2017/18:3 Förlängd övergångsperiod för Prop. understödsföreningar 2017/18:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: FiU
Sista motionsdag: 2017-10-05

Proposition 2017/18:3 (pdf, 188 kB)

Proposition 2017/18:2

Regeringens proposition 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017 Regeringens proposition 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: FiU
Sista motionsdag: 2017-10-05

Proposition 2017/18:2 (pdf, 401 kB)

Proposition 2017/18:1

Regeringens proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor


Utskottsberedning: CU FiU KU NU SfU SkU TU UbU UU 2017/18:AU1 2017/18:AU2 2017/18:FöU1 2017/18:JuU1 2017/18:KrU1 2017/18:MJU1 2017/18:MJU2 2017/18:SoU1
Sista motionsdag: 2017-10-05

Proposition 2017/18:1 (pdf, 35990 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B8B6

Allmänna rådets möte den 25 september 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar A-punkter Icke lagstiftande verksamhet A-punkter Presentation av det estniska ordförandeskapets prioriteringar Informationspunkt Det estniska ordförandeskapet (1 juli – 31


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B8B6 (docx, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B8B5

Allmänna rådets (art. 50) möte den 25 september 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter 3. Läget i förhandlingarna med anledning av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 FEU Diskussionspunkt Bakgrund Den 31 augusti avslutades den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B8B5 (docx, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B820

Allmänna rådets möte den 25 september 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar A-punkter Icke lagstiftande verksamhet A-punkter Presentation av det estniska ordförandeskapets prioriteringar Informationspunkt Det estniska ordförandeskapet (1 juli – 31


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B820 (docx, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B81F

Allmänna rådets (art. 50) möte den 25 september 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter 3. Läget i förhandlingarna med anledning av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 FEU Diskussionspunkt Bakgrund Den 31 augusti avslutades den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B81F (docx, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B81E

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Presentation av det estniska ordförandeskapets prioriteringar Förberedelser inför Europeiska rådet den 19?20 oktober 2017 - Utkast till kommenterad dagordning Uppföljning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B81D

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förhandlingar till följd av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget - Lägesrapport Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) (den 19 eller 20 oktober 2017) - Utkast till kommenterad dagordning Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48B81C

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Presentation av det estniska ordförandeskapets prioriteringar Förberedelser inför Europeiska rådet den 19?20 oktober 2017 - Utkast till kommenterad dagordning Uppföljning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2017/18:11

Regeringens proposition 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig Prop. avgift enligt fastighetsmäklarlagen 2017/18:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:CU4
Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:11 (pdf, 318 kB)

Proposition 2017/18:6

Regeringens proposition 2017/18:6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för Prop. barn som bor växelvis 2017/18:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:SfU6
Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:6 (pdf, 1019 kB)

Proposition 2017/18:10

Regeringens proposition 2017/18:10 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2017/18:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2017/18:SfU12
Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:10 (pdf, 423 kB)

Proposition 2017/18:9

Regeringens proposition 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder Prop. 2017/18:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: 2017/18:UbU7
Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:9 (pdf, 807 kB)

Proposition 2017/18:15

Regeringens proposition 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen Prop. 2017/18:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: NU
Sista motionsdag: 2017-09-29

Proposition 2017/18:15 (pdf, 564 kB)

Proposition 2017/18:14

Regeringens proposition 2017/18:14 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala Prop. 2017/18:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2017/18:UbU5
Sista motionsdag: 2017-09-29

Proposition 2017/18:14 (pdf, 730 kB)

Proposition 2016/17:224

Regeringens proposition 2016/17:224 Renodling av Polismyndighetens arbets- Prop. uppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter 2016/17:224 på djurområdet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Gävle den 7 september 2017 Stefan Löfven Heléne Fritzon (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:JuU6
Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:224 (pdf, 744 kB)

Skrivelse 2016/17:223

Regeringens skrivelse 2016/17:223 Riksrevisionens rapport om tingsrätters Skr. effektivitet och produktivitet 2016/17:223 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Gävle den 7 september 2017 Stefan Löfven Heléne Fritzon (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Denna


Utskottsberedning: Justitieutskottet Sista motionsdag: 2017-09-27

Skrivelse 2016/17:223 (pdf, 2005 kB)