Dokument & lagar (34 128 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C778E

Kommenterad dagordning rådet REVIDERAD 2018-11-27 Borttaget: 2018-11-26 Näringsdepartementet Rådets möte TTE Transport den 3 december 2018 Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C778E (pdf, 399 kB)

Skrivelse 2018/19:17

Regeringens skrivelse 2018/19:17 2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. om särskild utlänningskontroll 2018/19:17 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 november 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör


Utskottsberedning: Justitieutskottet Sista motionsdag: 2018-12-12

Skrivelse 2018/19:17 (pdf, 400 kB)

Proposition 2018/19:16

En ny kustbevakningslag Regeringens proposition 2018/19:16 En ny kustbevakningslag Prop. 2018/19:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 november 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Kustbevakningens


Utskottsberedning: 2018/19:FöU4
Riksdagsbeslut (16 förslag): , 16 bifall,
Sista motionsdag: 2018-12-12

Proposition 2018/19:16 (pdf, 2112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740B

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-26 Näringsdepartementet Rådets möte TTE Transport den 3 december 2018 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska Unionen Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740B (pdf, 297 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740A

2018-11-26 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 67 december 2018 INRIKES FRÅGOR 1. Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740A (pdf, 264 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7408

Kommenterad dagordning Rådet 2018-11-26 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 4 december 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 21 november. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.Direktivet om skatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7408 (pdf, 129 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7409

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-26 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för EU och internationella frågor Rådets möte sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 6 och 7 december 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7409 (pdf, 285 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7407

Godkännande av dagordningen ev.Antagande av A-punkterna a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning TRANSPORT Statsrådet Tomas Eneroth Lagstiftningsöverläggningar Landtransport Paketet för rörlighet I a Förordningen om tillträde till yrket och tillträde till marknaden för godstransporter b Förordningarna om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7405

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Förordning om ändring av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning Riktlinjedebatt/partiell allmän riktlinje ev.Återvändandedirektivet omarbetning Lägesrapport Förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7404

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Direktivet om skatt på digitala tjänster Allmän riktlinje Förstärkning av bankunionen a Bankpaketet CRR/CRD/BRRD/SRMR Allmänt godkännande av resultaten av trepartsdialogen b Det europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7406

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Lagstiftningsöverläggningar Direktivet om carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet tredje omgången Allmän riktlinje Lägesrapport Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Skrivelse 2018/19:15

Regeringens skrivelse 2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot Skr. oegentligheter inom migrationsverksamheten 2018/19:15 vid utlandsmyndigheterna Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 november 2018 Stefan Löfven Margot Wallström Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2018/19:KU15 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2018-12-10

Skrivelse 2018/19:15 (pdf, 1515 kB)

Proposition 2018/19:18

Regeringens proposition 2018/19:18 Inrättande av försvarsgrensstaber Prop. 2018/19:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 november 2018 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen


Utskottsberedning: 2018/19:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2018-12-07

Proposition 2018/19:18 (pdf, 273 kB)

Skrivelse 2018/19:13

Regeringens skrivelse 2018/19:13 Riksrevisionens rapport om uppföljning av Skr. deltagare i förberedande och orienterande 2018/19:13 utbildning inom etableringsuppdraget Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 november 2018 Stefan Löfven Ylva Johansson Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2018/19:AU5 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2018-12-05

Skrivelse 2018/19:13 (pdf, 1536 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA3

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-19 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Konkurrenskraftsrådets möte inre marknad/industri samt forskning/rymd den 29-30 november 2018 Kommenterad dagordning Torsdagen den 29 november, inre marknad/industri: 1.Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA3 (pdf, 243 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA1

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-19 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Biståndsministrarnas möte den 26 november 2018 Kommenterad dagordning En ny allians mellan EU och Afrika för hållbara investeringar och jobb Informations- och diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Isabella Lövin Förslagets/diskussionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA1 (pdf, 81 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA4

Kommenterad dagordning Rådet utbildning, ungdom, kultur och idrott 2018-11-19 Ku2018/01990/LS U2018/04293/AI Utbildningsdepartementet Kulturdepartementet Socialdepartementet Rådets möte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 2627 november 2018 Kommenterad dagordning MÅNDAG 26 NOVEMBER 2018 1.Godkännande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA4 (pdf, 247 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA2

Kommenterad dagordning Allmänna rådet om sammanhållningspolitiken 2018-11-15 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor, EU- samordning Allmänna rådets möte Sammanhållningspolitiken den 30 november 2018. Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Antagande av A punkter Lagstiftande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA2 (pdf, 138 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6F9F

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning UNGDOM Ansvarigt statsråd: Anna Ekström Lagstiftningsöverläggningar Förordningen om den europeiska solidaritetskåren 20212027 Partiell allmän riktlinje Icke lagstiftande verksamhet Resolution om Europeiska unionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6F9D

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken efter 2020 Riktlinjedebatt Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information