Dokument & lagar (34 127 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ADD

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor a Förordning om granskning av utländska direktinvesteringar Information från ordförandeskapet b Övergripande förordning om bilaterala skyddsklausuler Information från ordförandeskapet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ADC

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Skatt på digitala tjänster Direktivet om skatt på inkomster från vissa digitala tjänster Riktlinjedebatt ev.Förordning vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar Allmän


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Skrivelse 2018/19:8

Regeringens skrivelse 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas Skr. sjukersättning och aktivitetsersättning 2018/19:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2018 Margot Wallström Annika Strandhäll Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: 2018/19:SfU12 Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2018-11-08

Skrivelse 2018/19:8 (pdf, 1195 kB)

Proposition 2018/19:9

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor Regeringens proposition 2018/19:9 Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt Prop. utbyte av upplysningar om finansiella konton 2018/19:9 och några andra skattefrågor Regeringen överlämnar denna


Utskottsberedning: 2018/19:SkU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Sista motionsdag: 2018-11-07

Proposition 2018/19:9 (pdf, 1390 kB)

Proposition 2018/19:6

Regeringens proposition 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära Prop. utbildningsinsatsen i Irak 2018/19:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2018 Margot Wallström Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2018-11-08

Proposition 2018/19:6 (pdf, 321 kB)

Proposition 2018/19:5

Regeringens proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- Prop. och rådgivningsinsats Resolute Support Mission 2018/19:5 i Afghanistan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2018 Margot Wallström Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2018-11-08

Proposition 2018/19:5 (pdf, 316 kB)

Proposition 2018/19:7

Regeringens proposition 2018/19:7 Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om Prop. värdepapperisering och volatilitetsjustering för 2018/19:7 försäkringsföretag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2018 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2018/19:FiU28
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Sista motionsdag: 2018-10-31

Proposition 2018/19:7 (pdf, 924 kB)

Proposition 2018/19:4

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden Regeringens proposition 2018/19:4 Kompletterande bestämmelser till Prop. EU:s förordning om referensvärden 2018/19:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2018 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2018/19:FiU18
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Sista motionsdag: 2018-10-31

Proposition 2018/19:4 (pdf, 2516 kB)

Proposition 2018/19:3

Regeringens proposition 2018/19:3 Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s Prop. regelverk och föreskrifter om produktingripande 2018/19:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2018 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2018/19:FiU29
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Sista motionsdag: 2018-10-31

Proposition 2018/19:3 (pdf, 529 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D22

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet art. 50 den 18 oktober 2018 Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Utkast till överenskommelse


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D29

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2018-10-08 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den 15 oktober 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd Sven-Erik Bucht FISKE Icke lagstiftande verksamhet 3.Rådets förordning om fastställande för 2019 av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D29 (pdf, 243 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D28

Kommenterad dagordning rådet 2018-10-08 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 16 oktober 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Förslagets innehåll


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D28 (pdf, 99 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D27

Kommenterad dagordning rådet 2018-10-08 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets art. 50 möte den 16 oktober 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3.Förberedelse av Europeiska rådet art. 50 den 18 oktober 2018 Läget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D27 (pdf, 95 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D26

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-10-08 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 15 oktober 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D26 (pdf, 244 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D25

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Diskussion De yttre aspekterna av migration Diskussion Libyen Diskussion Centralafrikanska republiken Diskussion Venezuela Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D23

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen 20212027 Lägesrapport Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet den 18 oktober 2018: slutsatser Diskussion Uppföljning av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D24

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning FISKE Icke lagstiftande verksamhet Rådets förordning om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter i Östersjön Politisk överenskommelse EUNorge: årliga samråd för 2019 Diskussion Iccats årsmöte Diskussion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C21

Rådspromemoria 2018-10-01 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 1112 oktober Dagordningspunkt 13rådets möte Dagordningspunkt 2 gemensamma kommittén Rubrik: Återvändandedirektivet omarbetningriktlinjedebatt Dokument: Det har ännu inte presenterats


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C21 (pdf, 74 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C20

Rådspromemoria 2018-09-27 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 11 och 12 oktober 2018 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Direktiv om insolvens, företagsrekonstruktion och en andra chans =Allmän inriktning Dokument: 12334/18 JUSTCIV


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C20 (pdf, 88 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1F

Rådspromemoria 2018-09-27 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 1112 oktober 2018 Dagordningspunkt 2 rådets möte Dagordningspunkt 1 Gemensamma kommittén Rubrik: Förslag till ny förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning Dokument: Det har ännu inte presenterats


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1F (pdf, 90 kB)